Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Prohánění kobyly v Hamrech u Hlinska 10. 2. 2017

Hamry u Hlinska patří k obcím, jejichž forma masopustní obchůzky maškar byla v roce 2010 zapsána do mezinárodního Reprezentativního seznamu nehmotného svě­tového kulturního dědictví lidstva UNESCO. Zatímco s vlastním průběhem obchůzky, která se koná vždy v sobotu, je veřejnost s oblibou seznamována sdělovacími prostředky, o tom, co v Hamrech dění při obchůzce předchází, se běžně neví. Odpoledne před dnem konání obchůzky maškar je možno být svědkem tzv. prohánění kobyly. Tento obyčej se traduje pouze v Hamrech a je tak jedinečnou součástí tradice masopustních obchůzek na Hlinecku. Obyčej provádějí mladíci, kteří v kostýmech kobyly a dalších masek probíhají kolem všech domů v obci a předznamenávají tak dění následujícího dne. Kobylu by měli provázet zástupci tzv. černé maškary, to znamená ras, slamák, kominík a žid. Vzhledem k fyzické náročnosti obyčeje, ale i k demografickému vývoji obyvatelstva v obci, se ne vždy se podaří, aby všechny postavy byly zastoupeny. V posledních letech provázejí tudíž kobylu pouze ras a žid. Poděkujme jim, že jedinečnou tradici udržují!