Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Technika

Sbírka vznikla v 90. letech 20. století a v současné době čítá 800 inventárních čísel. Skládá se z deseti oborových skupin, v kterých jsou zastoupeny předměty od 19. století až po současnost. K nejzajímavějším a nejrozsáhlejším patří skupiny radiotechniky, videotechniky, fotografických přístrojů, hracích strojů, kancelářské techniky, spojovací techniky, vývěsních štítů a dalších. Nacházejí se zde přístroje různých výrobních značek i stáří, hojně jsou zde zastoupeny např. výrobky bývalého podniku Tesla. K zajímavostem sbírky patří soubor obalů a ukázky výrobků pardubických průmyslových podniků. Součástí sbírky je rovněž rozsáhlá dokumentace.

Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká