Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zbraně

Sbírka zbraní a militárií patří svým rozsahem (2553 inv. čís.) k nejvýznamnějším sbírkám tohoto materiálu v ČR. Její nejcennější součástí je bezpochyby soubor civilních (loveckých a sportovních) zbraní převážně evropského původu, z větší části bohatě zdobených. Dokumentuje vývoj těchto kategorií zbraní se zaměřením na prostor střední Evropy. Většina zbraní z tohoto souboru je signována svými výrobci nebo prodejci, z nichž mnozí patřili ke špičce evropského nebo českého puškařství.

Zvláštní pozornosti v této části sbírky zasluhují zbraně českých a moravských puškařů. K unikátům mezi civilními zbraněmi nepochybně patří práce A.V. Lebedy z Prahy, C. Schillinga z Mehlis nebo zbraně z okruhu Františka Antonína hraběte Sporcka. Zastoupeny jsou však i zbraně k běžnému užívání včetně vzduchovek a zbraní pytláckých. Bohatá je též kolekce vojenských (služebních) zbraní. Palné služební zbraně pocházejí především ze střední a západní Evropy, ale dobře zastoupena je též oblast severní Ameriky. Dokumentují válečná střetnutí v evropském prostoru jednotlivými exponáty již od 13. století a vývojovými řadami od století 18. K většině vojenských palných zbraní disponuje muzeum příslušnými bodáky. Unikáty zde nepochybně jsou dva samopaly ZB47 a soubor zbraní z období přechodu od předovek k zadovkám.

Chladné služební zbraně jsou převážně středoevropského původu. Zastoupeny jsou zbraně rakouské, rakousko-uherské, německé, francouzské a československé z 18. - 20. století. Za zmínku stojí nepochybně též soubor mečů, pocházejících z archeologických nálezů a přepychový popravčí meč solingenského mečíře Petra Müncha. Součástí sbírky jsou i militária, tedy předměty, které sloužily vojákům a nebyly zbraněmi. Hodnotná je především sbírka přilb. Jsou zde však i další součásti ochranné zbroje, plynové masky, dělostřelecké nábojnice a pláště amerických leteckých pum z náletu na Pardubice 24.8.1944. Díky darům občanů, především příslušníků ozbrojených složek, se v posledních letech slibně rozšiřuje sbírka uniforem a výstrojních součástek. Sbírka zcela jistě nemůže svými počty konkurovat sbírkám specializovaných vojenských nebo loveckých muzeí. Její význam je v její rozmanitosti a komplexnosti. Jednotlivé předměty ze sbírky lze po předchozí dohodě se správcem sbírky předložit k prezenčnímu studiu.


Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev