Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Domácnost

Předměty z vybavení běžných domácností byly obvyklou součástí muzejních sbírek, nejinak tomu bylo i v pardubickém muzeu. V 60. letech 20. století bylo domácí náčiní, nádobí na přípravu a uchovávání potravin, obaly od potravin a drogistického zboží, nářadí pro domácí ženské a mužské rukodělné práce a další vybavení středostavovských domácnosti soustředěno do jedné specializované sbírky pod názvem Domácnost.

Sbírka je stále systematicky rozvíjena prostřednictvím darů a nákupů od občanů. Velké soubory pocházejí také z tzv. odúmrtí. Kdy je vybraný movitý majetek občanů zemřelých bez dědiců prostřednictvím státních orgánů umístěn v muzeích. Sbírka obsahuje předměty od poloviny 19. století, nejucelenější soubor pochází z 1. třetiny 20. století. Domácnost je výstavně často využívanou sbírkou. V současnosti čítá téměř 4000 kusů sbírkových předmětů.

Sbírku spravuje Mgr. Markéta Beňovská.