Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Paleontologie (čtvrtohorní kosti)

Nepříliš rozsáhlá sbírka, čítající 316 kusů, obsahuje kosterní zbytky větších zvířat z mladších i starších čtvrtohor, většinou z okolí Pardubic. K nejvzácnějším patří paroží soba, losa, jelena, lebky koní a praturů nebo kly se stoličkami mamuta.

Sbírku spravuje Mgr. Libor Praus, Ph.D.