Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odívání

Oděvy patřily mezi první akvizice, které muzeum získalo záhy po vzniku v roce 1880. Jednalo se zpočátku o součásti oděvu lidových vrstev, později i dobové oděvy. Do 60. let 20. století byly všechny textilie součástí etnografických sbírek. O vznik samostatné sbírky Odívání a doplňků orientované na dokumentaci oděvů, oděvních doplňků a bytového textilu z prostředí středních vrstev maloměsta od poloviny 19. století do současnosti se zasloužila bývalá ředitelka muzea Miroslava Ondřejová. Sbírka byla systematicky rozvíjena prostřednictvím nákupů a darů od občanů i odúmrtí. Nyní obsahuje více než 7 500 kusů sbírkových předmětů a patří tak k nejobsáhlejším textilním sbírkovým fondům v České republice. Početné a zajímavé jsou kolekce dámského secesního oděvu z přelomu 19. a 20. století a z období první republiky.

Sbírkové textilie jsou využívány k samostatným chronologickým i tematickým výstavám. V historických výstavních projektech autentické textilie navozují dobovou atmosféru.

Někdy se při vystavování textilií setkáváme s připomínkami od návštěvníků, že jsou špatně nasvětleny a výstavy trvají krátkou dobu. Děje se to z důvodu ochrany exponátů. Světlo je jedním z hlavních faktorů způsobujících nevratnou degradaci textilních materiálů. Sbírka slouží i k badatelským účelům.

Sbírku spravuje Mgr. Daniela Klvaňová.