Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Mapy a plány

Mapy a plány v této sbírce pocházejí z 19. a 20. století, pouze výjimečmě jsou starší. Najdeme zde mapy turistické i vojenské, ale také ručně kreslené plánky náletu spojeneckých letadel na Pardubice. Sbírka je velmi různorodá, obsahuje mapy řady regionů z celé naší republiky, ale převažuje zaměření na Pardubicko. Má 708 inventárních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Jan Tetřev