Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Bezobratlí

Tato sbírka je nově budována od roku 1998. Původní fondy byly kromě lastur a ulit měkkýšů v minulosti kompletně převedeny do Muzea východních Čech v Hradci Králové. Základ dnešní sbírky hmyzu tvoří kolekce z pozůstalosti po J. Macourkovi, zakoupená v roce 2000. Dále byla zakoupena sbírka převážně tropických brouků z pozůstalosti po J. Kopeckém a srovnávací sbírka brouků čeledi Dermestidae České a Slovenské republiky od V. Kalíka. Soustavně je novými sběry vytvářena dokladová sbírka pavouků. Výběrově je doplňována sbírka hmyzu i ostatních skupin bezobratlých. V současnosti sbírka čítá okolo 20 000 položek.

Sbírku spravuje Mgr. Jan Dolanský