Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Průkazy - osobní doklady

Sbírka průkazů a osobních dokladů vznikla na konci 90. let 20. století jako součást sbírky drobných tisků. Obsahuje doklady vydané na území bývalého Rakouska – Uherska, Československa, ČSSR a Německa v časovém období od konce 18. století až po současnost. K nejzajímavějším předmětům patří vandrovní knížky, pracovní knížky, cestovní pasy, diplomy a výuční listy, dále různé členské průkazky a vysvědčení i novodobé doklady osobní. Sbírka čítá 220 inventárních čísel.

Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká