Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Obrazy a grafiky

Sbírka obrazů je souborem příležitostných akvizic se značným tématickým rozpětím a kvalitativní nevyrovnaností. Jsou zde zastoupeny náboženské obrazy, krajinomalby, žánrová zátiší, portrétní tvorba aj. Mezi nejvýznamnější exponáty patří plátno zobrazující Mariánské vidění Jana IV. z Dražic, erb města Pardubic a sv. Floriána s panoramatem Pardubic v pozadí z období vrcholného baroku. Zajímavý je soubor portrétních miniatur z 1.poloviny 19.století a ukázky krajinomalby z období raného romantismu. Soubor grafik a obrazů městského jádra od 2. pol. 19. do počátku 20. století přispívá k poznávání stavebního vývoje města . Historicky dokumentační význam má řada portrétů pardubických starostů a podobizny J.Pernera a J.Kašpara.

Sbírku spravuje PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.