Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Modely

Sbírku tvoří modely různého charakteru, převážně plošné, znázorňující např. modely pardubických sídlišť, koupaliště, zimní stadion, Opatovickou elektrárnu nebo modely pardubického závodiště. Její součástí jsou i modely trojrozměrné, např. Janákův model krematoria z r. 1926, model systému vzpěr střechy Zelené brány (stav k r. 1912) nebo instruktážní stříkačka pardubických hasičů z r. 1870. Samostatnou a kompletní skupinu tvoří modely zemědělských strojů. Její součástí jsou rovněž školní modely, které sloužily k výuce fyziky a chemie a technické modely pocházející ze Střední průmyslové školy v Pardubicích.

Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká