Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Gramofonové desky a jiná média

Sbírka čítající cca 1500 evidenčních čísel a obsahuje hudební nosiče z období 20. – 80. let 20. století. Mezi nimi převládají gramofonové desky domácí i zahraniční provenience (společnosti Esta, His Masters´ Voice, Columbia Records, Parlophon, Ultraphon, Supraphon aj.), v menší míře zastoupeny magnetofonové pásky. Jedná se především o nosiče s nahrávkami vážné hudby, ve velké míře je zastoupena hudba populární (taneční) i lidová hudba jiných národů (většinou národů socialistického bloku). V menší míře je zde zastoupeno mluvené slovo.

Sbírku spravuje Mgr. Petra Městecká