Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Botanika

Sbírka je budována od roku 1927, jejím základem se stal herbář učitele Emanuela Kalenského. Sbírka však obsahuje i řadu starších nálezů (z první poloviny 19. století), které se do ní dostaly nákupy nebo dary soukromých herbářů. Fond zahrnuje zejména položky z východních Čech a sběry z ostatních regionů České republiky. V menší míře jsou zastoupeny evropské státy, výjimečně ostatní svět. Jména hlavních sběratelů: E. Binder, F. Černohous, E. Froněk, V. Faltys, H. Faltysová, E. Hadač, J. Hadač, J. Halda, J. Hanousek, R. Hasslinger, V. Horák, M. Hostička, F. Hrobař, E. Kalenský, Z. Kilián, A. Kobrle, J.K. Košťál, F. Krahulec, J. Krátká, K. Krčan, M. Kroulík, J. Matějček, F.M. Opiz, L. Palek, F. Procházka, J. Reitmayer, L. Šafářová, K. Tocl, R. Traxler, J. Tušla, , J. Vácha, V. Vágenknecht. V současnosti sbírka obsahuje 123 000 položek cévnatých rostlin (nejrozsáhlejší částí je kolekce rodu Rubus sběratele L. Palka), 1 000 hub (Deuteromycetes, Myxomycetes, Phragmobasidiomycetes), 6 000 lišejníků, 1 700 játrovek, 8 000 mechů. Sbírka je přístupna badatelům. Vyžádané položky jsou zasílány poštou, po domluvě je možná osobní návštěva .
Sbírku spravuje Mgr. Lenka Šafářová, Ph.D.