Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pernštejnské ženy a Evropa

Pernštejnské ženy a Evropa

Nabídka putovní výstavy tvořené 15 obrazovými a textovými panely s možností doplnění o repliky historických oděvů a doprovodný vzdělávací program.

Výstava Východočeského muzea v Pardubicích vznikla ve spolupráci s Univerzitou Pardubice a je součástí programu pernštejnského roku připomínajícího 500 let renesance v Čechách. Její autoři Pavel Marek a Tomáš Libánek v ní ukazují, jak novověké šlechtické ženy přispívaly k formování evropské kulturní identity, a to na příkladu příslušnic rodu Pernštejnů, který je neodmyslitelně spjat s pardubickým zámkem. Podkladem pro scénář výstavy byla kniha Pavla Marka Pernštejnské ženy.

Výstava se poprvé představila ve své anglojazyčné verzi v září 2020 v sídle Rady Evropy ve Štrasburku. Volba místa uvedení nebyla náhodná, neboť poslední generace Pernštejnů byla skutečně evropským rodem s příbuzenstvem rozesetým od Pyrenejí, přes Itálii až po Prahu. Díky těmto vazbám se Pernštejnský palác v Praze stal významným ohniskem, odkud do českého prostoru pronikaly kulturní vlivy románského Středomoří. Šlo přitom nejen o tzv. vysokou kulturu, tedy literaturu, hudbu či výtvarné umění, ale i o záležitosti každodenního života, jako je gastronomie anebo móda. Součástí vernisáže byla proto i ukázka historických oděvů z 16. století, které představila Martina Hřibová.

Putovní výstava Pernštejnské ženy a Evropa je součástí programu pernštejnského roku připomínajícího 500 let renesance v Čechách.

Tématické členění:

Habsburkové a jejich impérium

Sňatkové aliance

Pernštejnové na cestě do Evropy

Jazyková výchova

Portréty

Španělská dvorská móda

Lesk Španělska

Chuť Středomoří

Knihovna

Pietas austriaca – Habsburská zbožnost

Zásilky z Čech

Společenská síť

Země Pernštejnů

Technické údaje:

Výstavu tvoří 15 panelů o rozměru 60 x 120 cm (materiál plast, na zadní straně lišta pro zavěšení), tři panely obsahují aktivitu (otočné okénko s portréty Pernštejnek, ukázky a poznávání dobových textilních látek, pomander s ukázkou tuhého parfému Pernštejnek).

Fakultativně je možné výstavu doplnit o:

  • repliky renesančních oděvů
  • další interaktivní prvky
  • doprovodné vzdělávací programy (jazyková výchova, móda a styl, rodinné vztahy)

Jazykové varianty: čeština, angličtina, španělština, italština

Kontaktní osoby:

  • Mgr. Tomáš Libánek, kurátor výstavy, ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, libanek@vcm.cz, 775 608 078
  • Mgr. Kateřina Procházková Skůpová, půjčování výstavy, Východočeské muzeum v Pardubicích, katerina.prochazkova@vcm.cz, 720 934 869
  • doc. Mgr. Pavel Marek, PhD., kurátor výstavy, vedoucí Ústavu historických věd Fakulty filozofické, Univerzita Pardubice, pavel.marek@upce.cz, 607 724 979
  • doc. Ing. Martina Hřibová, PhD., autorka replik renesančních oděvů, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, mhribova@utb.cz, 576 035 175