Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Od stříbrného českého tolaru ke světovému dolaru

1. 11. 2018 - 30. 11. 2018, Mexiko

DEL TÁLERO DE PLATA BOHEMIO AL DÓLAR MUNDIAL neboli Od stříbrného českého tolaru k světovému dolaru, to je název výstavy, kterou pořádalo Východočeské muzeum v Pardubicích ve spolupráci s Univerzitou Pardubice na univerzitě v mexické Pachuce (Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo), a to v prostorách Ústavu umění, sídlícího ve městě Real del Monte. Toto místo je s tématem výstavy velmi úzce spjato, neboť zde se nalézaly doly na stříbrnou rudu, jejichž produkce v raném novověku významně ovlivňovala světový obchod se stříbrem a tedy i vývoj tehdejších tolarových měn.

Výstava přibližuje vznik a vývoj řady tolarových měn v Evropě v 16. století, počínaje ražbou velkých stříbrných mincí v Jáchymově roku 1520. Jejich dobové pojmenování tolar později zobecnělo jako označení všech ražeb tohoto typu. Je koncipována jako putovní a tvořena panely s využitím fotografií a galvanoplastických kopií mincí, které ze sbírkových originálů zhotovil restaurátor Východočeského muzea Michal Vojtěchovský. Výstava prezentuje rozsáhlou numizmatickou sbírku muzea, která v současné době čítá přes 50 tisíc předmětů.