Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ve znamení dvou mečů

Míšeňský porcelán ve sbírce pardubického muzea

Detail vázy, která je součástí muzejní sbírky Východočeského muzea.

Z Orientu až na náš stůl
Míšeň – to je pojem! Snad každý aspoň slyšel o slávě míšeňské porcelánky, založené jako první manufaktura svého druhu v Evropě na prahu 18. století. Evropané se s porcelánem, technicky nejdokonalejším keramickým výrobkem asijského původu, setkávali již ve středověku. Tehdy byl nanejvýš exotickou kuriozitou, ale s rozvojem zámořského obchodu začal do Evropy proudit ve větším množství. Ani narůstající objem dodávek nestačil k naplnění vysoké poptávky. Nepřekvapí proto, že evropští alchymisté s podporou vladařů usilovali o ovládnutí výroby porcelánu. Úspěšní byli až Ehrenfried Walther von Tschirnhaus a Johannes Friedrich Böttger na počátku 18. století. Původně byli angažováni s příslibem nalezení zlata a svým způsobem měli úspěch: ne nadarmo se porcelánu říkalo bílé zlato.

Porcelán jako kuriozita: pohled do obchodu veronského lékárníka Francesca Calzolariho, jemuž vévodí monumentální orientální vázy, 1622.Vynálezce porcelánu Johann Friedrich Böttger při práci. Nástěnná malba z Böttgerova pokoje v míšeňském zámku. Deutsche Fotothek, Germany - CC BY-SA.Portrét Ehrenfrieda Walthera von Tschirnhause, jehož výzkumy položily základ evropské výrobě porcelánu. Deutsche Fotothek, Germany - In Copyright - Educational Use Permitted.

Holandská obchodní loď ze 17. století, kdy již byl obchod s porcelánem velmi intenzivní: lodě běžně převážely desetitisíce kusů porcelánu. Japonský talíř, 1. polovina 19. století. ©Victoria & Albert Museum, London.

Holandská obchodní loď na počátku 18. století, kdy už koráby vozily statisíce kusů porcelánu. Čínský talíř, 1. čtvrtina 18. století. ©Victoria & Albert Museum, London.

Holandská obchodní loď na míšeňském porcelánu, 40. léta 18. století. ©Victoria & Albert Museum, London.

Talíř Jacoba Ryzika, kapitána holandské Východoindické obchodní společnosti, jedné z prvních globálních korporací, s vyobrazením jeho lodi, Čína, 1756. ©Victoria & Albert Museum, London.

Augustus Rex
Zakladatel míšeňské porcelánky, saský vévoda a polský král August Silný, využíval svého monopolu pro ziskový obchod i pro vlastní reprezentaci. Hodlal v Drážďanech vybudovat palác s porcelánovými střešními taškami i obklady. Porcelán měl zdobit i interiéry. Pro uskutečnění svých záměrů angažoval král modeléra Johanna Joachima Kändlera. Jeho podíl na úspěchu míšeňského porcelánu je nedocenitelný. S pochopením pro specifika materiálu vytvořil Kändler svébytné, dodnes oblíbené míšeňské tvarosloví. Jeho porcelán se vyznačuje bohatými siluetami a rozmanitou plastickou výzdobou vycházející z dobově módní rokokové estetiky. Nepřekvapí, že Kändlerovy modely dodnes tvoří základ portfolia míšeňské porcelánky.

Zakladatel a mecenáš míšeňské porcelánky, saský vévoda a polský král August Silný. Olejomalba Louise de Silvestre ml., 1723. Deutsche Fotothek, Germany - In Copyright - Educational Use Permitted.

Váza podle návrhu Johanna Joachima Kändlera (z doby kolem roku 1744) dokládá typické kvality jeho prací: bohatost dekoru, poutavost siluety a jemnost propracování detailů. ©Victoria & Albert Museum, London.

Váza podle modelu Johanna Joachima Kändlera (varianta z pozdního 19. století) ukazuje typické kvality jeho prací: bohatost dekoru, poutavost siluety, jemnost detailů a úžasně zpracované figury. © Sotheby´s

Kändler ve své modelérské práci tvůrčím způsobem přepracovával dobové vzory, jaké zastupuje ukázka svícnu ze vzorníku Juste Aurella Meissonniera (1728). Public domain.

Dvojice váz na pot pourri, vytvořených na konci 19. století podle starších Kändlerových modelů, ukazuje další polohu jeho tvorby: vázy jsou bohatě zdobeny detailně propracovanými květy, které doplňuje jemná malba. © Sotheby´s.

Velký sál Japonského paláce v Drážďanech – vizualizace nerealizované podoby interiéru, jemuž měla dominovat porcelánová výzdoba. Arte 4D.

Míšeňský porcelán ve sbírce Východočeského muzea
Východočeské muzeum spravuje několik desítek kusů míšeňského porcelánu. Zastoupeny jsou všechny hlavní typy předmětů tvořících nabídku míšeňské porcelánky, na prvním místě stolní nádobí, ale i typické porcelánové figurky, svícny a hodiny. Vychutnejte si pohled na nejkrásnější kousky z našich sbírek objektivem Luďka Vojtěchovského!

Zakladatele míšeňské manufaktury připomíná pamětní talíř z roku 1898. Písmena AR, Augustus Rex, která lemují saský znak završený vévodskou korunou, byla první značkou porcelánky.

Míšeň vyprodukovala řadu variant šálků, zpravidla doplněných podšálky. Zde je šálek se šikmými stěnami a hranatým uchem s modrou malbou.

Stejný šálek s odlišnou výzdobou a podšálkem se šikmými stěnami.

Variabilita výzdoby v praxi: jedna forma – více motivů.

Kromě kompletních servisů máme i řadu jejich torz, jako tuto malovanou konvici.

Přes věrnost rokokovým východiskům se míšeňští modeléři nebránili aktualizaci své tvorby. Svědčí o tom zcela soudobě pojatá figurka děvčete krmícího slepice z konce 19. století.

Skupina rokokového kavalíra se dvěma venkovankami pod stromem je typickou ukázkou míšeňské figurální tvorby. Zde varianta z 19. století.

Kromě rokokově tvarovaných skupin vycházely z Míšně i antikizující figurální výrobky, jak dokládá busta bohyně lovu a Měsíce Artemidy.

Řeč výzdoby
Výzdoba míšeňského porcelánu se liší v závislosti na době vzniku. Zprvu míšeňští tvůrci napodobovali obtížně dostupné orientální originály, ale zanedlouho našli vlastní výraz. Jeho základem byla a je pečlivá ruční malířská práce, která stojí za filigránskými ornamenty, jemně malovanými zalidněnými scénami a za detailními malbami květin nejrůznějších druhů. Ne všichni míšeňští malíři a malířky působili přímo v továrně, často pracovali na volné noze, ve své domácnosti. Pro míšeňskou porcelánku to ale byla nežádoucí praxe, neboť ohrožovala její zisky. V roce 1846 proto omezila prodej nemalovaných polotovarů svého porcelánu domácím malířům a malbu soustředila do vlastních dílen.

Hrachor (Lathyrus)

Koniklec (Pulsatilla)

Hrachor (Lathyrus)

Mák (Papaver)

Ve znamení dvou mečů

Kurfiřtské meče – znaky postavení saského vévody mezi voliteli císaře, které vstoupily do reprezentační symboliky saských vládců.


Od počátku existence míšeňské porcelánky usiloval král August o ochranu svého monopolu. Sloužily k tomu značky malované na vypálený výrobek před jeho glazováním (značky jsou proto pod glazurou a při výpalu se nezřídka rozpily). Podoba továrních značek se v čase vyvíjela, což umožňuje míšeňský porcelán datovat. Zprvu měla značka podobu stylizovaného monogramu AR (Augustus Rex), odkazujícího k zakladateli, ale záhy se vedle dalších značek prosadila ikonická dvojice mečíků. Připomínaly, že měl August právo nosit kurfiřtské meče a patřil tak k předním vládcům křesťanského světa. Ale pozor! Vzhledem ke své oblibě se již nedlouho po vzniku stala porcelánka obětí falzifikátorů, kteří se chtěli na popularitě tamních produktů přiživit a vědomě napodobovali vzhled míšeňského porcelánu i jeho značku. Ne každý kus porcelánu se dvěma mečíky je tak nutně produktem z Míšně.

Druhý život míšeňského porcelánu – váza z produkce Carla Thiemeho
Po omezení dodávek bílého nemalovaného míšeňského porcelánu na trh se otevřel prostor pro nové výrobce. Jedním z nich byl domácí malíř a starožitník Carl Thieme, jenž 17. září 1872 zahájil provoz porcelánky na drážďanském předměstí Potschappel. Podnik se záhy stal pro Míšeň konkurencí, neboť se zaměřil na stejný segment trhu: vyráběl luxusní zboží nejvyšší kvality pro náročné zákazníky. Thieme se svými spolupracovníky vycházeli vstříc dobovému vkusu, který žádal porcelán napodobující rokokové vzory. Jeden kus z nespočetné produkce zakoupili i majitelé slatiňanského zámku, Franz Josef a Wilhelmina Auerspergovi. V roce 1903 vázu věnovali jako svatební dar obyvatelům Slatiňan Boženě Vorreithové a Františku Kroufkovi, kteří se zúčastnili společenských setkání ve slatiňanském zámeckém parku. Knížata k velkorysému daru vedl snad sentiment: mladý pár byl ve stejném věku, jako jejich vlastní dcera Christiane, kterou téhož roku také provdali. Nadto se kníže Franz Josef nejspíš znal se ženichem z vojenské služby, v níž oba dosáhli velkých úspěchů. Bezmála 70 cm vysoká váza, která zůstala v držení potomků Kroufkových, se na letošním jaře stala součástí muzejní sbírky.

Christiane Croy, rozená z Auerspergu, počátek 20. století.

Slatiňanská idyla: kníže Franz Josef s vnoučaty, kolem 1910.

Naši hrdinové: kníže Franz Josef Auersperg s manželkou kněžnou Wilheminou, rozenou Kinskou na konci 19. století.

Jedná se o vázu vzoru 531 s bohatou květinovou plastickou a malovanou výzdobou.

Božena Vorreiterová a Josef Kroufek dostali od knížecího páru cenný dar z drážďanské porcelánky Carla Thiemeho (zde v podobě na konci 19. století).

Autor výstavy: Jan Ivanega
Autor fotografií: Luděk Vojtěchovský
Odborná spolupráce: Lenka Bálková, Lenka Šafářová
Technické řešení: Marie Kantová