Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pestra krása velikonočních pohlednic

Pestrá krása velikonočních pohlednic Webová výstava od 2. dubna 2020

Velikonoce jsou nejvýznamnějším křesťanským svátkem oslavujícím zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Kromě toho jsou ale i obdobím lidových tradic navazujících na pohanské oslavy jara a jarní rovnodennosti, s bohatou symbolikou, jež má mnohdy kořeny až ve starověku.

Dnes nás velikonoční zvyky už tolik neoslovují, ale ještě poměrně nedávno hrály Velikonoce v životech našich předků významnou roli, od Popeleční středy, kterou začínal čtyřicetidenní půst, až po Velikonoční pondělí.
Není divu, že v případě pohlednic nalezneme velikonoční náměty více než v hojné míře a žádný tematický okruh není tak pestrý, nápaditý a oku lahodící. Velikonoční pohlednice září barvami a optimismem. Někdy nám mohou připadat až kýčovité, ale musíme si uvědomit, že jsou dokladem dobového vkusu a cenným historickým dokumentem.

Velikonoční pohlednice jsou plné křesťanské a pohanské symboliky. Často na nich nacházíme motivy kříže, kočiček nebo beránka Božího. Ještě starší jsou symboly plodnosti v podobě vajíček (kraslic), časté bývá i znázornění zajíčka, opět symbolu plodnosti a štěstí. Svůj význam má i volba barev – převládá červená, jasně zelená a zářivě žlutá, což jsou opět barvy života a nových počátků.
Všechny tyto náměty se objevují jak u historických, tak současných pohlednic. Ty nejpůvabnější však byly vydány v tzv. „zlaté éře pohlednic“, kterou datujeme od devadesátých let 19. století do první dekády století dvacátého.

Pohlednice s křesťanskou tématikou nemohly u nejstarších pohlednic z přelomu 19. a 20. století chybět.

Pohlednice „zlaté éry“ bývaly často zdobené textilními aplikacemi, zlacením, stříbřením a plastickým prolamováním.

Tématika velikonočních pohlednic z přelomu 19. a 20. století byla různorodá a nápaditá. Jelikož jsou všeobecně považovány za nejkrásnější, vybrali jsme jich pro Vás na ukázku nejvíc a doufáme, že se vám budou líbit…

Velikonoční pohlednice – zlatá éra

Velikonoční pohlednice – zlatá éra

Velikonoční pohlednice – zlatá éra

Mezi dvěma světovými válkami se velikonoční náměty na pohlednicích nijak zvlášť nezměnily. Došlo jen k drobným nuancím souvisejícím s rozvojem reprodukčních technologií. Dříve běžné litografie postupně nahrazovala bromografie (polygrafický proces rozmnožování fotografií, v tomto případě černobílých).

Prvorepublikové pohlednice mají svůj půvab a styl.

Velikonoční pohlednice – první republika

Velikonoční pohlednice – první republika

Velikonoční pohlednice – první republika

Velikonoční pohlednice – první republika

Rok 1948 přinesl zásadní politické a celospolečenské změny, které se nevyhnuly ani vývoji filokartie (studium a záliba ve sbírání pohlednic). Četní vydavatelé přišli o živnost a jejich produkci nahradil monopol nakladatelství Orbis.

Velikonoční křesťanské svátky komunistický režim neuznával a zejména v padesátých letech se je snažil nahradit svátky jara, přičemž se jako „čert kříži“ vyhýbal veškeré křesťanské symbolice. Tu většinou nahradil žánrovými fotografiemi jarní přírody a mláďaty (beránci nicméně zůstali…).

V době kolektivizace zemědělství bylo vydáno i několik zajímavých „budovatelských“ pohlednic, jež Velikonoce interpretovaly jako svátek jarních zemědělských prací.

Velikonoce se nicméně brzy (už koncem padesátých let 20. století) vrátily na výsluní v podobě krásných černobílých snímků s etnografickou tématikou, které zachycují lidové zvyky a kroje.

Velikonoční pohlednice – socialismus

Velikonoční pohlednice – socialismus

Velikonoční pohlednice – socialismus

Velikonoční pohlednice – socialismus

Od šedesátých let minulého století byly čím dál oblíbenější reprodukce slavných malířů, například Josefa Lady nebo Vojtěcha Sedláčka.

V dnešní době zájem o pohlednice pomalu, ale jistě upadá, a ty velikonoční posíláme svým známým a blízkých jen výjimečně. Současní vydavatelé vycházejí z osvědčených námětů, které upravují pomocí moderních technologií, případně nabízejí reprinty historických pohlednic.

Věříme, že se Vám pohlednice z našich sbírek líbí, a přejeme – vzhledem k okolnostem - co nejklidněji prožité velikonoční svátky!

Autorka výstavy: Mgr. Renáta Tetřevová
Vystavené předměty jsou ze sbírky Pohlednice Východočeského muzea v Pardubicích