Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Pardubice budovatelské

Pardubice budovatelské Proměny města v 70. a 80. letech na fotografiích webová výstava od 20. října 2020

Vítejte v Pardubicích v 70. a 80. letech 20. století!


Vydejte se na cestu do minulosti, připomeňte si pardubická místa, která se Vám z paměti již vytrácejí, a zavzpomínejte s námi na první podoby Masarykova náměstí (tehdejší Budovatelů), legendární hotel Veselka nebo asfaltování třídy Míru. Společně navštívíme dokonce kadeřnictví ze 70. let nebo budeme u otevření slavného pardubického Prioru!

Třída Míru, pojmenována takto od roku 1962 (do té doby Stalinova třída), byla trychtýřovitě otevřena do náměstí Budovatelů v roce 1972, kdy byl na jejím konci zbořen hotel Veselka. Na fotografii můžete vidět konec třídy Míru v roce 1983. Foto: J. Svatoň.

Pohled na ceduli „Nám. Budovatelů I“ před troskami hotelu Veselka v roce 1972. Autor neznámý.

Pohled na dnešní Wonkův most (tehdejší most československo-sovětského přátelství) v roce 1970. Most byl slavnostně otevřen v roce 1960, ve své době byl nejširším mostem v ČSR, ovšem jeho provoz byl častokrát přerušován řadou nutných oprav. Autor neznámý.

Náměstí Budovatelů v roce 1973. Prostor vznikl vybouráním objektu kasáren. Náměstí se tím otevřelo směrem k Labi, kde byl v roce 1960 otevřen nový most a město tak získalo další cestu přes řeku. Foto: Jan Buryška.

Kulatý roh na tehdejším náměstí Budovatelů v roce 1970. Uprostřed křižovatky je stupínek pro policistu, který zde řídil dopravu. Autor neznámý.

Druhá polovina 20. století znamenala pro Pardubice vlnu budovatelské činnosti. Nejvíce svoji tvář změnilo Zelené předměstí, na jehož konec bylo přesunuto v roce 1958 nádraží od architektů Karla Řepy a Karla Kalvody a k němuž bylo nutno vytvořit i odpovídající cestu. Nádraží bylo slavnostně otevřeno 1. května 1958 příjezdem prvního vlaku v 14:30. Nádraží, které stálo na dnešní Hlaváčově ulici, bylo za 2. světové války zničeno spojeneckým bombardováním. Začala tedy vznikat Palackého ulice s panelovými domy, naopak byla bourána stará zástavba (této budovatelské vlně tak podlehla například synagoga, nebo hotel Veselka). Místo pro nově vznikající Budovatelské náměstí uvolnila kasárna.

Legendární hotel Veselka pohledem od (v této době již zbořených) jezdeckých kasáren. Na fotografii je vidět nejmodernější část hotelu, která pocházela z 20. let 20. století a kromě společenských sálů v ní bylo například i kino. Foto: Dalibor Mokroš.

Smutný pohled na nejmodernější budovu hotelu Veselky těsně před demolicí. Autor neznámý.

Hotel Veselka, jeden z nejstarších a nejslavnějších pardubických hostinců, byl odstřelen 26. srpna 1972. Na fotografii můžete vidět průhled troskami hotelu na Dům služeb. Foto: M. Mikulecký.

Prior byl v Pardubicích otevřen v roce 1974 dle návrhu architektky Růženy Žertové. V roce 2008 byl spojen s novostavbou Afi paláce a tím zanikl jeho původní vzhled. Autor neznámý.

Pohled na Palackého ulici v 70. letech 20. století. Stavba vysokých obytných domů probíhala od počátku 60. do konce 70. let 20. století a úplně pozměnila tvář Palackého ulice. Autor neznámý.

Na fotografii pošta u nádraží, na dnešním Pernerově náměstí, která je v provozu od roku 1984. Autor neznámý.

Fenomén této éry představovala bytová sídliště. V Pardubicích jako první tohoto typu vznikla Dukla, která byla realizována v 50. letech 20. století na místě po c. a k. vojenské nemocnici a vyniká zejména svou výstavbou v duchu socialistického realismu. Na pravém břehu Labe, kam se město do té doby prakticky nerozšiřovalo, se v 60. letech začalo se stavbou sídliště Polabiny. V roce 1961 byla na Zeleném předměstí dokončena také Višňovka, stavebně i umístěním podobná Dukle. Na severovýchodě města v 70. letech začalo vznikat nejmladší z těchto sídlišť, Dubina.

Dílčí pohled do jednoho z pardubických kadeřnictví – konkrétně na třídě Míru v roce 1970. Autor neznámý.

Prodej kaprů vedle Grandu v roce 1973. Kapr v tomto stánku stál 15 Kčs za kilo. Autor neznámý.

Každodenní ruch v Polabinách „na trojce“ v roce 1970. Autor neznámý.

Pohled na tehdejší ulici Karlovu, dnes ulice Karla IV. V pozadí dnešní krajský úřad od architekta Ladislava Machoně. Autor neznámý.

Stejně jako řada jiných měst, i Pardubice prošly asanací. Týkala se konkrétně řady ulic jihozápadně od starého města. Charakteristickými budovami v této části města byly především přízemní domky, které lemovaly dlouhé ulice. Mezi tyto zaniklé ulice patřily: Karlova, Jiříkova, Žitná, Hostýnská a Jindřišská. Celé budoucí sídliště dostalo název Karlovina.

Pohled do dnešní ulice Arnošta z Pardubic (po pravé straně můžete rozeznat kousek původní městské elektrárny) v 70. letech 20. století. Foto: F. Totter.

Slavné Korzo bylo otevřeno na místě přízemního domu v roce 1971. V prvním patře byla kavárna, v přízemí bufet a v suterénu vinárna. Autor neznámý.

Pohled na městskou část Nové Jesenčany, v popředí benzínová pumpa, za ní točna trolejbusu. Foceno v roce 1976. Autor neznámý.

Obchod se zeleninou na dnešní třídě 17. listopadu (tehdejší 7. listopadu) kolem roku 1970. Autor neznámý.


Autorka výstavy: Bc. Veronika Schiebelová
Vystavené fotografie jsou ze sbírky Fotoarchiv Východočeského muzea v Pardubicích

POsíláte nám vaše vzpomínky prožité v Pardubicích

Děkujeme a s velkým potěšením je zveřejňujeme

Velice mne potěšila webová výstava fotografií z nedávné minulosti Pardubic. V Pardubicích jsem od roku 1962 studoval pedagogický institut (o rok dříve než dr. Šebek) a prožíval jsem období, které jste zhruba vybrali ke své prezentaci. Bydlel jsem na "koleji" v dřevěných domcích Na Spravedlnosti, ve 3. ročníku v Libuši proti starému nádraží. Menza byla přímo na Stalinově třídě. Denně jsem tedy chodil kolem Veselky, Tatranu, Mexika, oblíbenými kiny byl Jas, Máj, Grand. Do Grandu jsme občas chodili i tančit – Studentský ples s orchestrem Karla Vlacha stál 12 kčs, nejdražší Divadelní ples s Kraugartnerem 24 kčs. Rádi jsme chodili na stadion Dynama s klopenou cyklistickou dráhou, na zimním stadionu kromě hokeje jsme sledovali i basketbalové mistrovství Evropy bezpečnostních sborů. Naopak na Dukle jsem byl při dojezdu etapy Závodu míru. Na vlakovém nádraží působil šachový oddíl. Do Východočeského divadla jsme chodili na brigádu jako kulisáci, takže jsme zblízka sledovali umění Sandhause, Somra, Landovského. Jako student dějepisu nemohu opomenout ani pardubický zámek. Neměl tenkrát tolik prostor pro své expozice, ale navštěvovali jsme tam cyklus večerních vlastivědných přednášek.
Děkuji, že jste mi moje dobré vzpomínky oživili
Petr Jonáš z Litomyšle