Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odchází Telegrafia, přichází Tesla

Kdo by neznal pardubickou Teslu! V druhé polovině minulého století byla synonymem úspěšného podniku, který vyráběl oblíbené elektrospotřebiče, dával jméno neméně populárnímu hokejovému klubu a zaměstnání i náplň volného času mnoha Pardubičanům. Tesla byla fenoménem, který prostupoval život Pardubic v mnoha sférách. Její nejstarší historii jsme popsali v předchozí webové výstavě Telegrafia – babička Tesly.

Tesla


Firma Telegrafia, a. s., byla znárodněna v říjnu roku 1945 a na ni uvalená národní správa ukončila svou činnost k poslednímu dni roku 1945. Pardubický podnik vstoupil do skupiny národních podniků, jejichž společný název Tesla sdružoval většinu továren, zabývajících se oborem slaboproudé elektrotechniky. Vztahy mezi těmito podniky se během let měnily, přesouvala se ředitelství i výroba a jednotlivé „tesly“ si často navzájem značně nesestersky konkurovaly.

Značka Tesla

Název Tesla byl zvolen k poctě vědce a vynálezce srbského původu Nikoly Tesly, který mimo jiné studoval i v Praze na Karlově univerzitě. Zemřel v roce 1943 v USA a díky popularitě slovanských Srbů a Jugoslávie v českém prostředí bylo jeho jméno v názvu přijato příznivě. V letech 1948 a 1949 však došlo k roztržce mezi Jugoslávií a SSSR a prosovětští českoslovenští komunisté se museli s pojmenováním Tesla nějak ideologicky vyrovnat – krátkodobě se tedy užívalo poněkud těžkopádně znějící vysvětlení, že Te-sla znamená zkratku „technika slaboproudá“.

Nikola Tesla,  1856–1943

Krystalový mikrofon Tesla 516002 black, pro svůj tvar nazývaný „kobra“ vyráběný v 50. letech 20. století

Krystalový mikrofon Tesla AMK 102 se v Tesle vyráběl od 50. do 70. let 20. století

Alegorický vůz pobočky v Sezemicích na 1. máji 1949. Vyráběla elektroléčebná zařízení, program poté přešel do Chirany v Praze

Graf výkonu Tesly v roce 1949 oproti předchozímu roku. Heslo „více-lépe-levněji!“

Radiopřijímače – dědický dar od Telegrafie

Je obdivuhodné, že zaměstnanci Telegrafie ani ve válečných letech nepřestali myslet na mírovou výrobu v očekávaném osvobozeném Československu. Zhruba od roku 1941 vyvíjeli bez vědomí okupační správy nový radiopřijímač, který po květnu 1945 obdržel příhodné jméno Liberator. Na něj navázaly přístroje Klasik, Kongres, Romance a Harmonie, od počátku 50. let však elektronkové superhety postupně ustoupily výrobě gramorádií a designových nábytkových hudebních skříní, od poloviny 50. let pak televizorům a moderním magnetofonům.

Radiopřijímač Telegrafia Liberátor C 420 představoval první poválečný výrobní program, 1945–1947

Tesla Klasik, 1947–1948

Tesla Romance, 1947–1948

Tesla Kongres, 1948–1949

Tesla Harmonie II, 1949–1950

Areály v Pardubicích

Po vzniku národního podniku mohl tento v Pardubicích využívat tři provozovny. Kromě původní Telegrafie šlo o bývalou továrnu Rainberg, bývalé KoVo, tedy obuv Kovařík a Vokřínek na Spravedlnosti, a bývalou továrnu na slídové výrobky Mica na Židově. V tzv. „papírnách“ na Skřivánku se nacházel sklad a v Sezemicích výrobna pro elektroléčbu. Klíčovou pozici pro vývoj měl pozdější ÚVR v Kokešově Opočínku a od roku 1957 přibyl areál u Zámečku, postupně rozšiřovaný pro speciální výrobu. V září 1963 se zde vystavěla osmipatrová budova pro ředitelství a v roce 1978 další výrobna v bývalé oboře.

Vztahy mezi „teslami“

Název Tesla nesl velký počet podniků v Československu, administrativní a výrobní vazby mezi jednotlivými pobočkami se v jednotlivých dekádách měnily. Od roku 1949, kdy došlo k zrušení generálního ředitelství v Praze, vznikl v Pardubicích samostatný národní podnik s pobočkami v mnoha dalších městech, který střídavě procházel centralizačním a zpětně decentralizačním procesem. V jazyce socialistického hospodářství se používal termín Výrobní a později Velkovýrobní hospodářská jednotka, která po roce 1961 dosáhla rozměrů úctyhodného kolosu s téměř desítkou řízených závodů, leckdy s vlastními pobočkami. V samotném závěru socialistické éry se národní podniky změnily ve státní a Tesla Pardubice se krátce stala „koncernovým podnikem“.

Tesla Pardubice – vedoucí podnik

Ač se struktura systému „tesel“ měnila, Pardubice v různé podobě zůstávaly vedoucím podnikem oboru slaboproudé elektrotechniky. Klíčovou zásluhu na tomto postavení mají především nadstandardní úspěchy ve vývoji a výzkumu a jejich zdařilá aplikace do výroby, díky nimž se Tesla Pardubice dokázala držet v čele srovnatelných podniků v Československu i blízkém zahraničí. Stinnou stránkou této pozice byla skutečnost, že Pardubice musely leckterou zavedenou výrobu a výsledky svého vývoje předávat méně progresivním podnikům:
od počátku 50. let – předávána výroba telefonních zařízení, radiopřijímačů a měřících soustav
1956 – elektroakustické měniče předány do Tesly Valašské Meziříčí
50. léta – elektroléčebná zařízení předána Chiraně
1960 – rozhlasové ústředny do Tesly Valašské Meziříčí
1960 – elektronické měřicí přístroje pro mostové soupravy do Tesly Brno
1967 – výroba televizorů předána Tesle Orava

Televizor Anabela, Tesla Orava, 60.–70. léta 20. století

Televizor Marcela, Tesla Orava, 1966–1967

Televizor Merkur, Tesla Orava, polovina 80. let 20. století,

Televizor Livia, Tesla Orava, 1984

Televizory

Od konce 40. let probíhal v Tesle Pardubice vývoj televizorů a televizního vysílání, na výstavě v roce 1948 už byli zaměstnanci schopni předvést celý systém od vysílače k přijímači. Od roku 1956 se rozběhla výroba televizorů, do obchodů šly značky Athos, Narcis a Kamélie a později také televizor Lotos s konvertorem pro přijímání 2. programu, jehož experimentální vysílání bylo poprvé vyzkoušeno právě v Pardubicích 3. prosince 1960. V roce 1967 byla výroba televizorů předána Tesle Orava.

Televizor Akvarel se vyráběl v Pardubicích a Praze Strašnicích, 1956–1957

Pracovnice Tesly nesou stylizovaný televizor na oslavách 1. máje, 1961

Televizor typ 4208U Narcis, 1960

Cívkový magnetofon Tesla MGK–10, 1956–1957

Magnetofony byly na konci 50. let moderní novinkou, Tesla Sonet duo z roku 1960

Kufříkový magnetofon Tesla ANP402 Start, 1962–1963

Radiopřijímač Tesla 440A Galaxia, 1972–1974

Vojenské zakázky

Od 50. let v Tesle vzrůstala důležitost vývoje v oblasti vojenství, již tehdy se začalo pracovat na budoucím radiolokačním zařízení. Klíčovým místem se stal objekt Opočínek – Kokešov, kde se zřídil výzkumný ústav. Po přebrání areálu u Zámečku v roce 1957 probíhala „speciální“ výroba právě tam, nacházel se zde i polygon pro zkoušení radarů. Hotový radiolokátor byl představen na aerosalonu v Paříži v červnu 1967, od 80. let se vyráběl přistávací radiolokátor RP-4G a v roce 1987 získal RP-5G zlaté ocenění na veletrhu v Brně. V sovětské spolupráci byl vyvinut radar Družba. Labutí píseň programu i jména Tesla v Pardubicích dokončily radary Tamara a Vera.

Vojenský radiolokátor POHON E, 1954

Radiolokátor OPRL 4 na letišti, 1974

Lodní lokátor RR 317/318, 1968

Tesla a město

Jen těžko lze docenit význam fenoménu Tesla pro samotné Pardubice. Zaměstnanci potřebovali byty a výstavba začala ještě před nástupem 50. let. Vzniklo sídliště Tesla se svobodárnami, jeslemi a mateřskou školkou. V polovině 60. let rostly výškové domy v ulici S. K. Neumanna, od 70. let stoupla podpora družstevní výstavby po celém městě a vznikla nová sídliště u Slovan. Továrna potřebovala vlastní školství a měla výrazný vliv na městskou dopravu a komunikační síť, o sportu, dostupnosti zdravotní péče či rekreační vybavenosti nemluvě. Bez nadsázky lze pro dobu 50. až 80. let říci, že Tesla byla Pardubice a Pardubice Tesla.

V letech 1960–1991 znamenalo jméno Tesla Pardubice synonymum pardubického hokeje

V letech 1960–1991 znamenalo jméno Tesla Pardubice synonymum pardubického hokeje

V letech 1960–1991 znamenalo jméno Tesla Pardubice synonymum pardubického hokeje

V letech 1960–1991 znamenalo jméno Tesla Pardubice synonymum pardubického hokeje

Nečekaná zkáza

Ještě v roce 1988 se jednalo o podstatném rozšíření areálu u Zámečku v místě tehdejší skládky, kde mělo vzniknout zdravotní středisko, hlavní vstup s reprezentativním parkem a měla sem být prodloužena trolejbusová linka. Málokdo mohl na oslavách 70 let existence Telegrafie – Tesly tušit, že podniku zbývá poledních pár let plnohodnotného života a že nadějný počátek 90. let skončí katastrofou.

Tesla v minulosti velkou část civilní výroby předala jiným podnikům a vojenskému programu v 90. letech doba nepřála. Československá armáda čelila posametové euforii antimilitarismu, Varšavská smlouva se rozpadala a zájem NATO o postsocialistické výrobky se soustředil především na zabránění jejich šíření do třetích zemí. Investor – zachránce se neobjevil a fungující podnik se změnil v soubor pozemků a nemovitostí, rychle nabývajících podobu ruin.

Tesla dnes

Autor výstavy: Mgr. Zdeněk Horák
Autor fotografií: Luděk Vojtěchovský
Technické řešení: Marie Kantová
Za pomoc při sběru informací děkujeme panu Jaroslavu Novákovi a Šárce Kuchtové
Fotografie pocházejí ze sbírek Východočeského muzea v Pardubicích