Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Perly z půd, skříní i odjinud

Kaňkův výstavní sál, 4.4.2014 - 29.6.2014

Počátek muzea v Pardubicích je spojen s ustavením Musejního spolku v roce 1880, který založili místní nadšenci pro záchranu mizejících historických památek a dokladů přírodního prostředí. V současné době patří Východočeské muzeum mezí 20 nejvýznamnějších muzejních institucí v ČR. Ve svých sbírkách má kolem 700 tisíc kusů sbírkových předmětů. Každý z nich je kulturní hodnotou, hmotným pramenem i prostředkem, jak oslovit a zaujmout návštěvníka.
Průběžná výstavní činnost muzea umožňuje ukázat veřejnosti pouze zlomek z tohoto bohatství, které je každým rokem rozšiřováno o další předměty, mnohdy doslova unikátní. Ve výstavě „Perly z půd, skříní i odjinud“ uvidí návštěvníci předměty, za kterými stojí přelomové dějinné události, ale i obyčejné lidské příběhy. Například v roce 2013 získalo muzeum rozsáhlý dar od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Jednalo se o předměty z pozůstalosti po PhDr. Marii Skalické z Pardubic. V domě se dochovaly památky na celý její život, které odrážejí změny dobového vkusu i životního stylu od 30. let 20. století až po přelom tisíciletí - nábytek, oblečení, osobní potřeby, písemnosti i rodinné památky. Sbírky tak obohatil soubor předmětů dokumentujících život jednoho konkrétního člověka v běhu 20. století.
Z dalších „perel“, které rozšířily muzejní sbírky, jsou představeny např. historické radiopřijímače a fotoaparáty, zajímavé dokumenty z pozůstalostí pardubických osobností z oblastí politiky, podnikání i sportu. Vystaven je i nález učiněný v říjnu 2002 při opravě kostelíčka. Kovová schránka obsahovala dokumenty a ukázky platidel vkládaných při stavbě a opravách objektu od 18. století do r. 1926.
Nejrozsáhlejší akvizicí do uměleckoprůmyslových sbírek muzea byla kolekce skla ze zaniklé sklárny ve Škrdlovicích. Celkově se jednalo o více než 550 exponátů pořízených v letech 2008–2012. Sklárna pracovala v letech 1941–2008 a výrazně ovlivňovala podobu moderního českého sklářského designu 20. století. V půdních depozitech sklárny se nalezlo uchované množství výrobků – vzorů z 50. - 90. let. 20. století. Mnohé z nich zůstaly v poloze autorských unikátů. Výstavní prezentace navozuje též autentickou atmosféru sklárny v dioramatu s původním vybavením sklářské huti, které bylo výjimečnou součástí této akvizice.

Z archeologických nálezů z posledního desetiletí vynikají bronzové spony z Mikulovic a Kunětic.
Z archeologických výzkumů pak pochází zajímavé soubory keramiky z Dražkovic a Žampachu.
Nejzajímavějšími zoologickými exponáty je dvojice orlosupů bradatých, která pochází z původní tzv. Topičovy sbírky. Cestovatel Topič vozil z ciziny zajímavé předměty, zejména kožky střelených zvířat, která následně preparoval. Tyto vzácné dravce daroval Topič na začátku 20. století základní škole v Přelouči, odkud byli nedávno převedeni do sbírek VČM.
Numismatická sbírka je na výstavě prezentována mimo jiné replikami tří tolarových ražeb z edice Hold historickým mincovnám, společného projektu Východočeského muzea v Pardubicích a České mincovny v Jablonci nad Nisou. Repliky, které muzeum získalo od České mincovny coby autorské ražby, jsou vystaveny společně s originálními předlohami historických mincí.
Ve výstavě uvidí návštěvníci předměty získané do různých oborů muzejních sbírek, které spojil společný osud – neztratí se, nebudou zničeny, pohozeny, zapomenuty, ale budou dokumentovat nám i budoucím generacím život minulý i ten současný.
Výstavu budou doprovázet komentované prohlídky a ukázky restaurátorské práce, která je nedílnou součástí záchrany jednotlivých předmětů.

Doprovodné akce
25. 4. 2014 od 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy
23. 5. 2014 od 18 do 23 hodin - součástí Muzejní noci budou i ukázky restaurátorské práce, komentovaná prohlídka
19. 6. 2014 od 17 hodin – komentovaná prohlídka výstavy

Výsledky soutěže,
která probíhala v rámci celé výstavy.

Vstupné:
40 Kč plné vstupné
20 Kč snížené vstupné