Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Betlémy na pardubickém zámku

V prostoru u rytířských sálů, 29.11.2014 - 11.1.2015

K období adventu a Vánoc patří vystavování betlémů. Východočeské muzeum v Pardubicích připojuje tentokrát ke stálé expozici jedinečného křišťálového betléma Jaromíra Rybáka další osobitá ztvárnění nadčasového motivu Narození. Vystaveny jsou tradiční malované betlémy z Ústí nad Orlicí, exponáty ze sbírek muzea. Tzv. ústeckoorlické malované betlémy patří v tradičním betlemářství k výrazným typům. Byly vytvářeny prostřednictvím dlouhé řady několika generací tvůrců při zachování charakteristického výtvarného stylu. Postavičky i kulisy staveb a krajin jsou malovány kvašovými nebo temperovými barvami na papírovém kartonu. Při stavbě betléma se tyto prvky zasazují do scénicky pojatého prostoru. Vzniká tak iluzivní krajina, dávající divákovi pocit, že se sám stává účastníkem děje ztvárněné události. Ručně malované betlémy nejsou v Ústí nad Orlicí pouze záležitostí historickou. I dnes zůstávají jejich tvůrci poplatni tradici, zformované již v 18. století. Vycházejí z pozdně barokního stylu figur i celkové kompozice scény, která se odehrává v domácí krajině včetně ztvárnění vegetace a zvířat. Uvedené skutečnosti využilo Východočeské muzeum v Pardubicích ve své sbírkotvorné činnosti. Postupně se podařilo do muzea zakoupit celý soubor ústeckoorlických malovaných betlémů, čímž je dokumentována linie tvorby tohoto typu betlémů od 2. poloviny 19. století až do počátku 21. století. Tentokrát je vystaven unikátní soubor čtyř betlémových celků, zhotovených v letech 1994–1997 Jiřím Knapovským, a poprvé je veřejnosti představen betlém, vytvořený v letech 2011–2012 Jaroslavem Herainem. Jste srdečně zváni!
PhDr. Hana Vincenciová


Vstupné:
30 Kč plné vstupné
15 Kč snížené vstupné