Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Petr Hora, TRIBIT

Petr Hora

Od 18. 6. do 2. 1. 2022, 2. patro pardubického zámku

Z tvorby Petra Hory, sklářského výtvarníka spojeného úzce s horáckým regionem, je ve sbírkách Východočeského muzea hojně zastoupena zejména jeho škrdlovická užitá tvorba. Výstava jeho autorského skla představuje Horu v odlišné poloze: jako suverénního tvůrce objektů. Svým pojetím navazuje na tradici autorských výstav českých sklářských výtvarníků a výtvarnic na pardubickém zámku, poprvé v nově zrekonstruovaných prostorách někdejších pernštejnských pokojů v sousedství stálé expozice S.K.L.E.M.

Společné vstupné do výstav: Petr Hora: Sklo, Věci vyprávějí – 140 let pardubického muzea, Život ve věčné tmě aneb po stopách slepých brouků
100 Kč plné vstupné
50 Kč poloviční vstupné (žáci, studenti, senioři)

Výstava je bezbariérově přístupná.
Kontakt pro osoby s omezenou schopností pohybu: tel. +420 466 799 271 (pokladna).

Rezervace