Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Čas vánoční na starých pohlednicích

Ač se to nezdá, vánoční pohlednice nás doprovázejí víc než sto let. Samozřejmě že za tu dobu prošly řadou změn, přesto i nadále patří mezi nejpůvabnější.

První vánoční pohlednice se objevily už v osmdesátých letech 19. století, ale jejich největší rozvoj nastal až v tzv. zlaté éře, kterou můžeme datovat od devadesátých let 19. století až do začátku 1. světové války.

Tehdy se pohlednice těšily velkému zájmu a tomu odpovídalo i jejich zpracování. Většinou se jednalo o barevné litografie, dozdobované nejrůznějšími materiály: korálky, peřím, pískem, často doplňované o zlacení, případně stříbření. Vzácné nejsou ani pohlednice s nejrůznějším plastickým prolamováním.

Rovněž tématika, která se na nich objevovala, byla značně různorodá. Nejoblíbenějšími byly křesťanské vánoční motivy: Ježíšek, andělé, rozzářené kostely, betlémy. Nesmíme zapomínat, že na rozdíl od současnosti bývaly Vánoce našich předků významným náboženským svátkem a obdobím rozjímání. Dalším častým námětem bývala zasněžená příroda a zvířata (zvlášť oblíbenými se staly srny na krajích lesa a ptáci na ojíněných větvích stromů), výjimkou nejsou ani muchomůrky a trpaslíci.

Ačkoli se nám z dnešního úhlu pohledu mohou některé tyto motivy zdát kýčovité, každopádně jsou cenným dokumentem dobového vkusu.

Staré pohlednice - zlatá éra

Staré pohlednice – zlatá éra

Staré pohlednice – zlatá éra

První světová válka, konflikt dosud nevídaných rozměrů, učinila přítrž nejen „zlaté éře pohlednic“, a když skončila, v Evropě nezůstal kámen na kameni.
Během těchto pěti let se v Rakousko-Uhersku vydávaly pohlednice loajální k monarchii, na těch vánočních vídáme vojáky vzpomínající na své blízké v zázemí.

Meziválečné období pohlednicím i nadále přálo. Celospolečenské změny a rozvoj tiskařských technik se odrazily i na jejich vzhledu. Všechny pohlednice, nejen ty vánoční, jsou umírněnější, jak do barevnosti, tak námětů.

Staré pohlednice  – první republika

Staré pohlednice - první republika

Staré pohlednice – první republika

Po roce 1948 Ježíška vystřídal děda Mráz a z požehnaných Vánoc se staly svátky odpočinku dělnické třídy. Na vánočních pohlednicích nacházíme především černobílé fotografie zasněžené krajiny nebo horských středisek, jako vystřižené z filmu Anděl na horách. Na zadních stranách vídáme text, že „hory patří pracujícím.“

upravene-3.jpg

Staré pohlednice – socialismus

Mezi stálice náleží reprodukce kolorovaných kreseb Josefa Lady. První se objevily už v šedesátých letech a oblíbené jsou do současnosti – vždyť kdo by odolal hastrmanovi u zamrzlého rybníka nebo ponocnému uprostřed zasněžené vesnice.

Přejeme Vám krásné Vánoce!

Autorka výstavy: Mgr. Renáta Tetřevová
Vystavené pohlednice jsou z fondu Východočeského muzea v Pardubicích