Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Arcibiskup Karel Otčenášek

Arcibiskup Karel Otčenášek


Exteriérová výstava je věnována Mons. Karlu Otčenáškovi, který by v dubnu 2020 oslavil sté narozeniny. Výstava je součástí projektu Století Karla Otčenáška, který má připomenout odkaz této významné osobnosti církevního i veřejného života.

Rodák z Českého Meziříčí na Rychnovsku se nesmazatelně zapsal do moderních dějin nejen královéhradecké diecéze. Byl osobním přítelem svatořečeného papeže Jana Pavla II. Zejména však byl člověkem, který vytrval v pevnosti víry navzdory totalitnímu režimu a současně nikdy nezapomněl na lidskost, přátelskost a respekt jednoho k druhému.

Ačkoliv byl mladý kněz vysvěcen na biskupa již ve svých třiceti letech, tedy dříve, než bývá obvyklé, úřadu se mohl ujmout až v roce 1990 po změně poměrů v našem státě. Tedy po dlouhých čtyřiceti letech od biskupského svěcení. Mezitím prošel nejen vyhnanstvím mimo diecézi, ale i internací, vězením, odejmutím státního souhlasu, které vyplnil prací v opočenské mlékárně. Nikdy se však nikomu nepodařilo zlomit jeho ducha, jeho pevnou víru a lidství. Celý život arcibiskupa Karla Otčenáška je tím největším a nejkonkrétnějším naplněním jeho ideje svatodušního spřátelování, lásky mezi lidmi v požehnání Ducha svatého.

Vernisáž výstavy se uskuteční ve čtvrtek 3. září 2020 v 16.30 hodin na zámeckých valech Zámku Pardubice. Výstavě, která potrvá do 30. září, požehná biskup Josef Kajnek.

Výstava na šesti oboustranných panelech seznámí s osudy Mons. Karla Otčenáška, připomene jeho život a myšlenky nejen stručným textem, ale zejména prostřednictvím řady archivních fotografií nebo vzpomínek pamětníků. Opomenuta nezůstala ani celoživotní idea arcibiskupa Otčenáška univerzálního svatodušního spřátelování.

Kromě stého výročí narození Karla Otčenáška si tento rok připomínáme také 75. výročí jeho kněžského svěcení, 70. výročí tajného biskupského svěcení a 30 let od slavné intronizace do biskupského úřadu za přítomnosti tehdejšího prezidenta Václava Havla, k níž došlo 27. ledna 1990. A příští rok v květnu to bude deset let od úmrtí Karla Otčenáška.

Autorkou výstavy je Ludmila Žlábková. Výstavu a celý projekt Století Karla Otčenáška pořádá spolek Saeculum (lat. století) spolu s Východočeským muzeem Pardubice za podpory Pardubického kraje, statutárního města Pardubice, Hradec Králové a Královéhradeckého kraje.