Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Život ve věčné tmě aneb po stopách slepých brouků

Prodlouženo do 3. 4. 2022, prostor pod zámeckou věží

Jeskyně a podzemní prostory s důrazem na jejich faunu jsou hlavním tématem výstavy Život ve věčné tmě. Specifické prostředí, po staletí neměnné, se podílelo na vývoji svérázných životních forem živočichů adaptovaných na tyto extrémní podmínky.
Výstava poskytne řadu informací a zajímavostí o jeskyních a jeskynní fauně, ale také o lidech, kteří je zkoumají. Návštěvníci si prohlédnou pestrou škálu živočichů od hmyzu až po obratlovce, vybavení jeskyňářů, ukázky specializovaných knih, odborných časopisů a zajímavých vědeckých článků k této problematice.

Společné vstupné do výstav:
40 Kč plné vstupné
20 Kč poloviční vstupné (žáci, studenti, senioři)
Kontakt pro osoby s omezenou schopností pohybu: tel. +420 466 799 271 (pokladna).