Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Lidé odvedle, panorama výstava

neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem

Od 10. 6. do 30. 10. 2022, Kaňkův sál, vstup zdarma

Vydejte se na neobyčejnou cestu pozoruhodnými dopravními prostředky spojenou s překonáváním rozmanitých překážek, kde zkoušení a sahání je dovoleno, ba doporučeno! Interaktivně edukativní výstava Lidé odvedle nabízí nevšední pohled do světa lidí se zrakovým, sluchovým a tělesným postižením. Je určená hlavně rodinám s dětmi a školním kolektivům, kterým hravou formou přibližuje život lidí s hendikepem prostřednictvím osobních zážitků. Ukazuje, jak vypadá svět takových lidí, jak je možné různá postižení alespoň částečně kompenzovat a že i hendikepovaní lidé prožívají stejně šťastné a zajímavé okamžiky jako lidé zdraví. Návštěvníci se během své neobvyklé cesty seznámí také se zásadami správné komunikace s lidmi s postižením a dozví se, jak jim citlivě a přitom účinně nabídnout pomoc.

Podtitul Neobvyklý výlet do světa lidí s hendikepem zcela vystihuje formu, kterou je výstava prezentována. Návštěvníci jsou pozváni na skutečný výlet: od přípravy na cestu, přes orientaci v terénu a použití dopravního prostředku, až po zážitky z cest. V expozici proto nechybí například model autobusu nebo temný tunel znesnadňující orientaci.

Výstava je určena široké veřejnosti, ale především je zaměřena na žáky základních a středních škol. Právě proto je zde život lidí s postižením prezentován interaktivní formou: návštěvníci si jeho úskalí zkouší na vlastní kůži.

Návštěvy školních a jiných skupin je nutné předem objednat e-mailu edukace@vcm.cz, případně telefonicky na čísle na 737 151 543.

Záštitu nad výstavou převzala senátorka Miluše Horská.

Vstup zdarma