Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Gizela Šabóková – Jaromír Rybák

Návrhy a kresby sklářských výtvarníků ve stálé expozici S.K.L.E.M.

Zvíře ve skoku, autor Jaromír Rybák

Autorka kresby Gizela Šabóková

Přípravná kresba pro plastiku, 2000, autor Jaromír Rybák

Od 18. 6. 2021 do 29. 1. 2023, expozice S.K.L.E.M.

Novou stálou expozici S.K.L.E.M., která představuje výběr z fondu historického i současného skla Východočeského muzea, dlouhodobě doplňují práce představující sklářské výtvarníky jako kreslíře a malíře. Trojrozměrné objekty ze skla, které tvoří těžiště expozice, v letošním roce doplní návrhové kresby i ukázky volné tvorby z dílen předních zástupců silné generace sklářských výtvarníků a výtvarnic Gizely Šabókové a Jaromíra Rybáka. Šabóková se představí jako suverénní kreslířka a malířka, jejíž návrhy umožní hlouběji prožít její tvůrčí postup a pochopit vnitřní svět autorčiny tvorby. Do svého fantazijního světa nás prostřednictvím velkoformátových kreseb pozve i Jaromír Rybák.

Výstava je bezbariérově přístupná.
Kontakt pro osoby s omezenou schopností pohybu: tel. +420 466 799 271 (pokladna).

On-line vstupenka

Společné vstupné do výstavy a expozic skla, numismatiky, archeologie, historie Pardubic a na věž
Základní vstupné 150 Kč, snížené 75 Kč (žáci, studenti, senioři)
E-vstupenka opravňuje k jednorázovému vstupu