Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Poklady zbrojnic

Kańkův sál, Malý a Velký gotický sál, 1.11.2017 - 4.3.2018 Státních hradů a zámků ve správě Národního památkového ústavu
Největší skvosty českých a moravských zbrojnic se shromáždily pod jednou střechou Zámku Pardubice. Rytířské zbroje, palné i chladné zbraně, místní i exotické kousky vzácných šlechtických sbírek. Velkolepou podívanou připravilo Východočeské muzeum ve spolupráci s NPÚ a jeho objekty. Zatímco státní hrady a zámky uzavřely na zimu brány, své vzácné artefakty zapůjčily na čtyři měsíce do Pardubic.
Je to největší výstava v historii muzea. Tři sály naplnilo 400 exponátů z celkem 35 objektů Národního památkového ústavu. První část patří perlám renesančních sbírek vysoké aristokracie, druhá se soustředí na výzbroj prostých vojáků a důstojníků 17. až 19. století. Samostatný prostor věnuje výstava i lovectví a zbraním z Orientu a Dálného východu.

Komentované prohlídky: 20. 1. 2018 Poklady zbrojnic s kurátorem od 10 h – Historický vývoj loveckých a palných zbraní - komentovaná prohlídka s kurátorem Vladimírem Dolínkem
od 14 h – Vojenská výzbroj a výstroj od 17. do 19. století – komentovaná prohlídka s kurátorem Vladimírem Kočanem
Prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu, nutná předchozí rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110 27. 1. 2018 Poklady zbrojnic s kurátorem od 10 h – Zbraně Japonska a Orientu – komentovaná prohlídka s kurátorem Milanem Steckerem
od 14 h – Historický vývoj loveckých a palných zbraní - komentovaná prohlídka s kurátorem Vladimírem Dolínkem
Prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu, nutná předchozí rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110
2. 2. 2018 Od rytíře k vojákovi
od 10 h aktivně prožité odpoledne ve výstavě Poklady zbrojnic. Program je připraven pro děti od 6 do 12 let.
Vstupné 50 Kč. Rezervace na e-mailu kasparek@vcm.cz nebo 773 819 211

3. 2. 2018 Poklady zbrojnic s kurátorem od 10 h – Zbraně Japonska a Orientu – komentovaná prohlídka s kurátorem Milanem Steckerem
od 14 h – Vojenská výzbroj a výstroj od 17. do 19. století – komentovaná prohlídka s kurátorem Vladimírem Kočanem
Prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu, nutná předchozí rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110

4. 2. 2018 Poklady zbrojnic s kurátorem
od 14 h – Zbroj a zbraně renesanční aristokracie – komentovaná prohlídka Pokladů zbrojnic s kurátorem Stanislavem Hrbatým
Prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu, nutná předchozí rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110

16. 12. Poklady zbrojnic s kurátorem od 10 h bude mluvit Stanislav Hrbatý o zbroji a zbraních renesance
Prohlídka je v ceně vstupenky na výstavu, rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110 27. 12. Od rytíře k vojákovi
od 14 h aktivně prožité odpoledne ve výstavě Poklady zbrojnic. Program je připraven pro děti od 6 do 12 let.
Vstupné 50 Kč. Rezervace na e-mailu kasparek@vcm.cz nebo 773 819 211 28. 12. Poklady zbrojnic s kurátorem od 16 h bude mluvit kurátor sbírky zbraní Jan Tetřev o loveckých zbraních
Prohlídky jsou v ceně vstupenky na výstavu, rezervace na e-mailu bekera@vcm.cz nebo 607 034 110

Počátky sběratelské vášně pro zbraně
Soubory zbraní velké umělecké a historické hodnoty začaly vznikat od 16. století. Přední evropské šlechtické rody vytvářely sbírky na svých sídlech jako součást reprezentačních a rezidenčních prostor. Ze společenských a prestižních důvodů si pro vlastní potřebu nechávaly vyrábět zbraně a zbroj ve stejných dílnách v Itálii a Německu jako panovnické dvory. Technologicky vyspělé, umělecky ušlechtilé a cenově nákladné honosné kusy nechaly vytvářet podle návrhů předních dobových umělců. Výzdoba zahrnovala ušlechtilé kovy a drahé kameny. Objevily se první případy cíleného sběratelství zbraní a velkou roli začala hrát osobnost původního majitele artefaktu. Na výstavě je takovým exponátem například jezdecká turnajová zbroj vyrobená kolem roku 1540 v Itálii pro vévodu z Ferrary Alfonsa II. d´Este nebo půlzbroj pro pěší turnaj vyrobená kolem roku 1580 patrně v italském Miláně. Exkluzivitu renesanční produkce podtrhují skvostné součásti výzbroje a výstroje gardy saského kurfiřta z doby kolem roku 1600. Původně černo-zlatá přilba morion, zdobená leptanými pásy s rostlinným dekorem a heraldickými symboly saských kurfiřtů, se proto objevila na plakátech výstavy jako jeden z jejích symbolů.
Rozmanitost zbraní i jejich technologický vývoj
Od zbrojí a chladných zbraní se sbírky postupem doby rozšiřovaly až po palné zbraně ruční i lafetované, různých systémů a provenience. Z chladných zbraní je na výstavě k vidění řada šavlí a palašů nebo poprvé zkompletovaný soubor schiavon – mečů s kovanými koši všech typů – včetně porovnání se skotským mečem zvaným broadsword. Poprvé v republice se představují pistole i pušky s křesadlovými zámky manufaktur v Duchcově a Vernéřově (Wernsdorf), muškety s doutnákovými zámky a další pušky s kolečkovými a křesadlovými zámky. Řadu typů vojenských přileb, čepic a čák doplňují kyrysy, tedy ochranné kryty trupu, a uniformy významných osobností. Ojedinělou příležitostí ke zhlédnutí jsou děla z období vlády Napoleona III., která vítají návštěvníky už v průjezdu zámku, nebo jeden z prvních mechanických kulometů – francouzská mitrailleusa z 60. let 19. století.
Od kuší k zadovkám
V části věnované lovectví zhlédnou návštěvníci vývoj od kuší, které převládaly ještě v 16. století, k palným zbraním. Kromě technicky zajímavých opakovaček a zadovek dostaly prostor některé kuriozity, například kulovnice se „skleněnou“ hlavní. Většina zbraní je bohatě zdobená a u řady z nich se podařilo zjistit původního vlastníka. Mnohé vyrobili proslulí puškaři zahraničního i českého původu, počínaje puškařem císaře Rudolfa II. Maxmiliánem Wengerem až po vynikajícího Antonína Vincence Lebedu.
Exotické zbraně z Orientu
Exponáty ze Středního a Blízkého Východu se do šlechtických sbírek dostávaly díky přímé vojenské účasti jednotlivých příslušníků šlechty v tažení proti Turkům mezi 15. a 17. stoletím. To je nejspíše také případ čepele šavle chorvatského vojevůdce Mikuláše Zrinského, jehož zbrojnice kdysi tvořila součást starobylého souboru zbraní na hradě Bítov. Impulsem pro sběratelství bylo také objevování cizokrajných území osobnostmi z řad šlechty. Proto mohou návštěvníci obdivovat samurajskou zbroj, soubor japonských mečů i samostatných mečových záštit ze zámků Lysice a Hrubý Rohozec. Soutěž Vyplňte ve výstavě anketní lístek, zvolte nejzajímavější předmět výstavy a vyhrajte volné vstupenky do muzea, katalog výstavy Poklady zbrojnic a publikace o historii Pardubic a zámku! Všeobecná pravidla soutěže.
Výstava je součástí Roku renesanční šlechty. Záštitu nad ní převzal hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Vstupné:
100 Kč plné vstupné 50 Kč snížené vstupné
Vstupenka na výstavu Poklady zbrojnic není součástí vstupenky Všechny expozice a vybrané výstavy VČM.