Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Valy pardubického zámku, 29.3.2016 - 31.8.2017
Putovní výstava velkoformátových vědeckých fotografií Univerzity Pardubice zprostředkovává veřejnosti na zámeckých valech vhled do nanosvěta kolem nás. Tvoří ji:
• barevné vědecké fotografie preparátů Fakulty chemickotechnologické zachycující jevy z vědecko-výzkumné činnosti, pořízené badatelským optickým mikroskopem,
• černobílé snímky Fakulty restaurování umožňující nahlédnout do mikrosvěta různých materiálů, které nás obklopují a které katedra chemické technologie zdokumentovala rastrovacím elektronovým mikroskopem,
• makrofotografie nástrojů, přístrojů a materiálů dokumentující vizuálně zajímavým způsobem praktické pomůcky užívané při moderní vědecké a výzkumné činnosti či detaily z jevů, které nás každý den obklopují.

Sada velkoformátových fotografií vizualizuje v makro měřítku mikrosvět zajímavostí z vědecko-výzkumných činností fakult Univerzity Pardubice nebo jevů, které nás v každodenním životě obklopují. K vidění jsou na zámeckých valech až do srpna 2017. Vstup zdarma.