Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Magie ženy mezi krásou skla

Expozice skla, 19.6.2016 - 14.5.2017
Akademický sochař Vlastimil Beránek patří mezi výrazné sklářské výtvarníky starší střední generace, je absolventem ateliéru prof. Stanislava Libenského na pražské VŠ uměleckoprůmyslové. V současnosti se mimo skla prezentuje také designérskou a fotografickou tvorbou na špičkové umělecké úrovni.
Beránkovy ateliérové fotografie žen jsou skutečně podmanivé. Postavy v oproštění od reálných souvislostí každodennosti a často s výraznými futuristickými oděvními doplňky vytvářejí dojem bytostí přicházejících z jiných vesmírů. Do vzájemných souvislostí tvarové a světelné magie dynamicky rozvíjeného tvaru s nimi vstoupí i fotografie autorových monumentálních skleněných plastik.
Implantace výstavy mysteriózních velkoplošných ateliérových fotografií žen do prostředí expozice skla je experimentem, který má opodstatnění nejen v tvůrčím zaměření autora, ale vychází i z vnímané společné linie mezi podstatou vlastností skla a vnímanou magií podstaty ženství. Křehkost i zranitelnost a zároveň schopnost zranit, oslnivá uhrančivá krása, světlo i temnota ve skrytu nitra, poddajnost a neovladatelnost zároveň...
Vnímavému divákovi poskytne toto spojení příležitost k nevšednímu emotivnímu a estetickému zážitku.

Vstupné:
30 Kč plné vstupné 15 Kč snížené vstupné