Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Úsek prezentace a služeb

Připravuje a prezentuje program Východočeského muzea a Zámku Pardubice, zajišťuje organizaci krátkodobých akcí muzea, stavbu výstav, veškerý tisk plakátů a pozvánek, pedagogickou činnost. Zajišťuje provoz výstavních sálů a ostatních zpřístupněných prostor, dozor při akcích v prostorách užívaných muzeem.

Mgr. Kateřina Procházková Skůpová
vedoucí úseku
E-mail: katerina.prochazkova@vcm.cz
Telefon: 720 934 869, 466 799 256

Mgr. Tomáš Jirutka
vedoucí oddělení služeb
E-mail: jirutka@vcm.cz
Telefon: 601 078 491

Marie Kantová
pracovník vztahů k veřejnosti, PR, marketing
E-mail: kantova@vcm.cz
Telefon: 773 819 209, 466 799 256

MgA. Veronika Doutlíková
výtvarník, výstavář
E-mail: doutlikova@vcm.cz

Mgr. Monika Kabešová
pedagog
E-mail: kabesova@vcm.cz
Telefon: 737 151 543

Mgr. Lucie Dočekalová
pedagog
E-mail: docekalova@vcm.cz
Telefon: 601 693 160

Oddělení služeb
Zajišťuje provoz výstavních a zámeckých sálů i ostatních zpřístupněných prostor, provoz pokladny a stálé bezpečnostní služby (velínu), vykonává dozor při akcích v prostorách užívaných muzeem.

Mgr. Tomáš Jirutka
vedoucí oddělení služeb
E-mail: jirutka@vcm.cz
Telefon: 601 078 491

Velín
Telefon: 466 799 270
Karel Jirásek, Anton Gruber, Luděk Jirásek,
Martin Kotyza, Jiří Šmok, Martin Sivok,
Oldřich Zelinka

Pokladní
Telefon: 466 799 271
Jaroslava Jičínská, Libuše Zmítková, Jana Vondrová, Jan Kratochvíl

Průvodci
Milena Kvasničková, Ivana Weinerová, Bc. Markéta Koštovalová, Bc. Lucie Vtípilová,
Jana Tichá, Mgr. Jan Krčál

Kustodi výstavních prostor
Eva Šolcová, Pavel Šolc, Libuše Půlpánová, Miroslava Svatoňová, Petra Rosenbergrová, DiS., Martina Mydlářová, Jana Jablonská, Jitka Čepová, Lenka Vosmíková, Ing. Irena Šádová, Renata Čapková, Bc. Hana Vodrážková, Pavla Machová