Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Úsek prezentace a služeb

Připravuje a prezentuje program Východočeského muzea a Zámku Pardubice, zajišťuje organizaci krátkodobých akcí muzea, stavbu výstav, veškerý tisk plakátů a pozvánek, pedagogickou činnost. Zajišťuje provoz výstavních sálů a ostatních zpřístupněných prostor, dozor při akcích v prostorách užívaných muzeem.

Mgr. Kateřina Procházková Skůpová
vedoucí úseku
E-mail: katerina.prochazkova@vcm.cz
Telefon: 720 934 869, 466 799 256

Mgr. Matěj Bekera
vedoucí oddělení služeb
E-mail: bekera@vcm.cz
Telefon: 607 034 110, 466 799 256

Marie Kantová
pracovník vztahů k veřejnosti, PR, marketing
E-mail: kantova@vcm.cz
Telefon: 773 819 209, 466 799 256

MgA. Veronika Doutlíková
výtvarník, výstavář
E-mail: doutlikova@vcm.cz

Mgr. Lucie Podroužková
pedagog
E-mail: podrouzkova@vcm.cz
Telefon: 736 519 016

Mgr. Monika Kabešová
pedagog
E-mail: kabesova@vcm.cz
Telefon: 737 151 543

Oddělení služeb
Zajišťuje provoz výstavních a zámeckých sálů i ostatních zpřístupněných prostor, provoz pokladny a stálé bezpečnostní služby (velínu), vykonává dozor při akcích v prostorách užívaných muzeem.

Mgr. Matěj Bekera
vedoucí oddělení služeb
E-mail: bekera@vcm.cz
Telefon: 607 034 110

Velín
Telefon: 466 799 270

Pokladní, průvodci a kustodi výstavních sálů
Telefon: 466 799 271