Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Technický úsek

Zajišťuje běžnou údržbu areálu zámku a zařízení muzea, funkci energetika, stavební dozor při obnově zámku, provoz služebního auta, podílí se na instalaci výstav a expozic. Zajišťuje provoz a údržbu zabezpečovacích zařízení, zabezpečuje požární prevenci, bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci.

Ing. Zbyněk Brabec
vedoucí technického úseku
E-mail: brabec@vcm.cz
Telefon: 601 087 615

Tomáš Čihák
vedoucí provozního oddělení, energetik, elektrikář
E-mail: cihak@vcm.cz
Telefon: 723 877 369

Václav Tamchyna
bezpečnostní technik
E-mail: tamchyna@vcm.cz
Telefon: 608 045 953

Hana Bičíková, DiS.
investiční technik
E-mail: bicikova@vcm.cz
Telefon: 602 644 930

Pavel Adamec
provozář
E-mail: adamec@vcm.cz
Telefon: 792 339 541

Zdeněk Vytlačil
provozář, zedník

Roman Kubík
provozář, truhlář

Petr Kubant
provozář, řidič

Marcel Starý
provozář, zahradník

Josef Svátek
provozář

Petra Dopitová
uklízečka

Lenka Festová
uklízečka

Petra Zemková
uklízečka