Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odborný úsek


Odborný úsek doplňuje a spravuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko-výzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.
Rozdělení odborného úseku:
Historické oddělení
Přírodovědné oddělení
Konzervátorské a restaurátorské oddělení
Centrum dokumentace sbírek a knihovna

Mgr. Matěj Bekera
vedoucí odborného úseku, historik
správce sbírky Pohlednice
E-mail: bekera@vcm.cz
Telefon: 607 034 110