Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odborný úsek - Konzervátorské a restaurátorské oddělení

Oddělení provádí konzervátorské a restaurátorské práce směřující k ochraně a uchování sbírek. Provádí preventivní kontroly stavu sbírek v depozitářích i výstavních prostorách. Podílí se na přípravách výstav a expozic. V oboru své působnosti poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Jana Malá
vedoucí oddělení,
konzervátorka a restaurátorka keramiky
E-mail: mala@vcm.cz
Mobil: 773 819 214

Martina Kačínová
konzervátorka a restaurátorka textilu a kůže
E-mail: kacinova@vcm.cz
Mobil: 724 892 869

Eva Salavcová
konzervátorka a restaurátorka kovů a dřeva
E-mail: salavcova@vcm.cz
Mobil: 724 892 713

BcA. Tereza Justová
Konzervátorka a restaurátorka papíru a souvisejících materiálů
E-mail: justova@vcm.cz
Mobil: 724 892 842


Michal Vojtěchovský
konzervátor a restaurátor kovů
E-mail: vojtechovsky@vcm.cz
Mobil: 724 892 912


Bc. Iveta Kučerová
konzervátorka a restaurátorka archeologických kovů
E-mail: kucerova@vcm.cz
Mobil: 724 892 364

BcA. Ondřej Zikl
konzervátor a restaurátor papíru, knižní vazby
E-mail: zikl@vcm.cz
Mobil: 724 892 867


Bc. Petra Kočnarová
dokumentátorka
E-mail: kocnarova@vcm.cz