Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odborný úsek - Historické oddělení

Historické oddělení odborně doplňuje a spravuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko výzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

Mgr. Matěj Bekera
vedoucí odborného úseku, historik
správce sbírky Pohlednice
E-mail: bekera@vcm.cz
Telefon: 607 034 110

PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
vedoucí oddělení
správce uměleckoprůmyslových sbírek Sklo, Keramika a porcelán, Kovy, Hodiny, Nábytek, sbírek umění Obrazy a grafika, Plastiky, Drobná grafika
E-mail: ivanega@vcm.cz
Mobil: 722 954 541

PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.
historik raného novověku
správce sbírek Numismatika, lapidárium, sfragistika
E-mail: nekvapil@vcm.cz
Telefon: 773 819 043


Mgr. Jan Tetřev
historik novověku
správce sbírek Militária, Historická sbírka – okupace, Uniformy, Vyznamenání, Odznaky, Plakáty, Drobné tisky, Mapy a plány, Školství – učební pomůcky
E-mail: tetrev@vcm.cz
Mobil: 773 819 215

Mgr. Tereza Mazancová
historička
správce sbírky Odívání a doplňky
E-mail: mazancova@vcm.cz


Mgr. Veronika Schiebelová

historička
správce sbírek Fotoarchiv, Kramářské tisky, Pohlednice
E-mail: schiebelova@vcm.cz
Telefon: 773 819 210


Mgr. Petra Městecká

historik novověku a dějin hudby
správce sbírek Hudební archiv, Hudební nástroje, Gramofonové desky aj. média, Rukopisy, Slavín, Technická sbírka, Modely, Sport
E-mail: mestecka@vcm.cz
Mobil:


prof. PhDr. Petr Vorel, Csc.
historik starších dějin a raného novověku
správce sbírky Numismatika
E-mail: vorel@vcm.cz