Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Odborný úsek - Historické oddělení

Historické oddělení odborně doplňuje a spravuje historické sbírky muzea, připravuje výstavy a expozice z oborů v oddělení zastoupených, sbírky zpřístupňuje badatelům a v publikacích a jinými kulturně výchovnými a vzdělávacími programy. Spolupracuje se zájmovými a odbornými sdruženími v oboru svého působení. Podílí se na plnění vědecko výzkumných úkolů v oborech svého působení. Poskytuje metodickou odbornou pomoc muzeím v regionální působnosti VČM podle zákona č. 122/2000 Sb. a vyhlášky č. 275/2000 Sb.

PhDr. Jan Ivanega, Ph.D.
vedoucí oddělení, správce uměleckoprůmyslových sbírek Sklo, Keramika a porcelán, Kovy, Hodiny, Nábytek, sbírek umění Obrazy a grafika, Plastiky, Drobná grafika
E-mial: ivanega@vcm.cz
Telefon: 466 799 250, 722 954 541

PhDr. Ladislav Nekvapil, Ph.D.
vedoucí odborného úseku
historik raného novověku
správce sbírek Numismatika, lapidárium
E-mail: nekvapil@vcm.cz
Telefon: 466 799 280, 773 819 043

Mgr. Jan Tetřev
historik novověku
správce sbírek Militária, Historická sbírka – okupace, Uniformy, Vyznamenání, Odznaky, Plakáty, Drobné tisky, Mapy a plány, Školství – učební pomůcky
E-mail: tetrev@vcm.cz
Telefon: 466 799 251, 773 819 215

Bc. Daniela Klvaňová
etnografka
správce sbírek Hračka, Domácnost, Odívání a doplňky
E-mail: klvanova@vcm.cz
Telefon: 466 799 249

Mgr. Michal Hambálek
historik
správce sbírek Etnografie, Řemesla a živnosti, Míry a váhy
E-mail: hambalek@vcm.cz
Telefon: 466 799 253

Mgr. Zdeněk Horák
historik novověku a dějin hudby
správce sbírek Hudební archiv, Hudební nástroje, Gramofonové desky aj. média, Rukopisy, Slavín, Technická sbírka, Modely, Sport
E-mail: horak@vcm.cz
Telefon: 466 799 249

prof. PhDr. Petr Vorel, Csc.
historik starších dějin a raného novověku
správce sbírky Numismatika
E-mail: vorel@vcm.cz

Kateřina Siglová
dokumentátorka
E-mail: ksiglova@vcm.cz
Telefon: 466 799 285

Mgr. Markéta Beňovská (mateřská dovolená)