Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 21/2014

Práce a studie 21

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 21/2014

150,00 Kč

Pce, VČM 2014 ISBN 978-80-87151-30-3, ISSN 1212-1460, 190 s. včet. obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 190
Rok vydání: 2014
Skladem: Ano

Pce, VČM 2014 ISBN 978-80-87151-30-3, ISSN 1212-1460, 190 s. včet. obr., brož.

VÍTEK J.: Geomorfologie budislavského plutonu
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Pilníkovského potoka
TURKOVÁ A., TŮMA J.: Změny kvality povrchových vod ve vztahu k využívání okolní krajiny
GERŽA M.: Vegetace přírodní památky Tuří rybník u Bohuslavic (okres Náchod)
PRAUSOVÁ R., HAUSVATEROVÁ M., LABURDOVÁ J.: Změny druhové diverzity cévnatých rostlin na rybníku Kojetín u Kopidlna v následující vegetační sezóně po revitalizaci vodní plochy
PETERKA T.: Rostlinná společenstva pěnovců v údolí Kaviny na Poličsku
LEMBERK V.: Obratlovci přírodní rezervace Maštale – srovnání po 20 letech
LEMBERK V.: Obratlovci Hřebečského hřbetu na Svitavsku v roce 2013
MYŠÁK J.: Doplněk k poznání malakofauny PR U Houkvice a jejího okolí
KOPECKÝ O.: Odchylky ve zbarvení čolka horského