Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 17/2010

Práce a studie 17

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 17/2010

150,00 Kč

Pce, VČM 2010, ISBN 978-80-87151-09-9 , ISSN 1212-1460, 232 s. včet.obr., A5, brož.

Košík
Autor:
Stránek: 232
Rok vydání: 2010
Skladem: Ano

Pce, VČM 2010, ISBN 978-80-87151-09-9 , ISSN 1212-1460, 232 s. včet.obr., A5, brož.

VÍTEK J.: Tvary pískovcového reliéfu na Libotovském hřbetu
PILOUS V.: Vodopády Babiččina údolí
ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Běluňky
PRAUSOVÁ R.: Floristický průzkum přírodní rezervace Žernov a rybníka Smilek (okres Pardubice)
MÁLKOVÁ J., MÁLEK K.: Nové lokality a mikrolokality zvláště chráněných a ohrožených druhů cévnatých rostlin v okolí Ostrova u Lanškrouna
DOLEŽAL J.: Zpráva o nálezu vrance jedlového Huperzia selago v evropsky významné lokalitě Zadní Machová u Rašovic
NOVÁK J.: Potvrzení výskytu podbělice alpské (Homogyne alpina) na Litomyšlsku
GUTZEROVÁ N.: Měsíčnice vytrvalá (Lunaria rediviva) – nový druh pro fytogeografický okres Železné hory
WAGNEROVÁ Z.: Zajímavý výskyt sveřepu bezbranného (Bromus inermis Leysser) na lokalitě bývalých Jestřábích Bud v západních Krkonoších
HORÁK J.: Roháč obecný (Lucanus cervus) v Pardubickém kraji: historie, současný stav a ohroženost
FOIT J.: Dřevomilové (Eucnemidae) a tesaříci (Cerambycidae) PR Dlouholoučské stráně
LEMBERK V.: Obratlovci přírodního parku a EVL Lanškrounské rybníky (o. Ústí nad Orlicí)
REJL J.: Nové druhy netopýrů pro Přeloučsko
«Zpět