Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 14/2007

Práce a studie 14

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 14/2007

100,00 Kč

Pce,VČM 2007, ISBN 978-80-86046-94-5. 245 s. včet.obr.,grafů,tabulek a map, brož. A5

Košík
Autor:
Stránek: 245
Rok vydání: 2007
Skladem: Ano

Pce,VČM 2007, ISBN 978-80-86046-94-5. 245 s. včet.obr.,grafů,tabulek a map, brož. A5

Vítek J.: Příspěvek ke geomorfologii území na rozmezí svrchní křídy a zábřežského krystalinika
Vaníčková E.: Geomorfologický vývoj Zemské brány v Orlických horách
Kacálková L.,Tlustoš P.:Směsná kontaminace plochy bývalé spalovny v Hradci Králové
Prausová R.: Zhodnocení změn flóry v přírodní památce Roudnička a Datlík v průběhu posledních 125 let a v souvislosti s realizovanými zásahy po roce 2002
Málková J.:Geobotanické zhodnocení lokalit Ve Spále, Jámy a Bezděkov u Rychnova nad Kněžnou
Stránská M.: Vegetační studie ekosystémů v území Podkrkonoší:1-Vodní, pobřežní, bažinná společenstva a společenstva vlhkých luk
Wagnerová Z.: Floristické poměry v okolí Vosecké boudy v Krkonoších letech 1996 až 2006 (po aplikaci herbicidu na populace Rumex alpinus L.)
Novák P.: Nová lokalita sněženky podsněžníku na Svitavsku
Lemberk V.:Obratlovci přírodní rezervace Choltická obora na Pardubicku
Beran L.: Vodní měkkýši PP Pětinoha
Beran L.: Vodní měkkýši PR Baroch
Beran L.: Vodní měkkýši Srubských mokřin
Dolanský J., Macek R.: Snovačka stolová Achaearanea tabulata–nový druh pavouka v České republice
Bárta F., Prouza J., Moravec J.: Zajímavý nález střevlíčka Oodes gracilis v NPR Lichnice –Kaňkovy hory
Zieris V., Moravec J.: Výskyt kyjorožce narudlého Claviger testaceus v NPR Lichnice-Kaňkovy hory
Lemberk V., Dolanský J.: Příspěvek k poznání obojživelníků východních Čech
Kopecký O.:Ropucha obecná na Králicku