Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 12/2005

Práce a studie 12

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 12/2005

70,00 Kč

Pce, VČM 2005, ISBN 80-86046-75-3. 220s. včet. obr., A5

Košík
Autor:
Stránek: 220
Rok vydání: 2005
Skladem: Ano

Pce, VČM 2005, ISBN 80-86046-75-3. 220s. včet. obr., A5

Vítek J.: Tvary pískovcového reliéfu v jižní části malolínské synklinály
Šebesta D.: Geografické poměry povodí Olešenky
Pilous V.: Práh Labe a skalní dlažba v Klášterské Lhotě u Hostinného
Túma J.,Fryntová L.: Změny vybraných ukazatelů kvality vody zdrojnic řeky Zdobnice
Málková J.: Zhodnocení vegetačního krytu v botanické lokalitě „Valova trať“ u Hradce nad Svitavou
Málková J.: Floristické a vegetační zhodnocení na zaniklé cestě k Rennerově boudě v Krkonoších
Málková J., Horáková P.,Sychrová L.: Porovnání floristickéhé složení, rostlinných společenstev a druhové diverzity dvou bučin nad Pekelským, potokem v Podkrkonoší
Ověření výskytu kozince písečného u Čermné nad Orlicí
Wagnerová Z.: Příspěvek k rozšíření silně ohroženého druhu Delphinium elatum (stračka vyvýšená) v Krkonoších
Novák P.: Nález první lokality hruštičky prostřední v okrese Svitavy
Beran L.: Vodní měkkýši rybníků v přírodním parku Lanškrounské rybníky ve východních Čechách
Beran L.: Vodní měkkýši navrhované PR Mokřiny u Rzů ve východních Čechách
Beran L.: Vodní měkkýši vybraných labských ramen u Pardubic
Beran L.: Vodní měkkýši navrhované PP Nový rybník u Opatova ve východních Čechách
Mocek B., Mikátová B.: Žábronožky a listonožky východního Polabí
Rotter M.: Motýli Orlických hor a Podorlicka – X.
Paclík M.: Ptáci lokality Olšiny u Dolan a návrh jejich ochrany
Vránová S.: Hnízdění kavky obecné a dalších druhů ptáků v polystyrenových obkladech domů
Hošek M.: Péče o zvláště chráněná území národních kategorií v Pardubickém a Královéhradeckém kraji v územní působnosti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, středisko Pardubice
Prausová R.: Národní přírodní památka Babiččino údolí, Národní přírodní památka Semínský přesyp, Přírodní památka Na Plachtě 2, Národní památka Šejval Národní přírodní rezervace Bohdanečský rybník a rybník Matka
Vaňek F., Prausová R.: Národní přírodní rezervace Králický Sněžník