Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 36/2019

Východočeský sborník historický 36

Východočeský sborník historický sv. 36/2019

160,00 Kč

Východočeský sborník historický 36/2019

Košík
Autor:
Stránek:
Rok vydání: 2019
Skladem: Ano

Východočeský sborník historický 36/2019

OBSAH

ČLÁNKY A STUDIE

TRANSAKCE S NEMOVITOSTMI V HRADCI KRÁLOVÉ VE SVĚTLE TRHOVÉ KNIHY ŽLUTÉ Z LET 1588–1602

Karolína KEJVALOVÁ.....................................................................5–43

PODDANSKÉ SEZNAMY A STUDIUM ŽIVOTNÍCH CYKLŮ VENKOVSKÉHO OBYVATELSTVA V RANÉM NOVOVĚKU

Příklad čelední služby na východočeském panství Choltice

Ladislav NEKVAPIL.......................................................................45–63

BELETRIZUJÍCÍ MEMOÁRY JAKO HISTORICKÝ PRAMEN?

Vzpomínky spisovatele Ignáta Herrmanna na dětství v královéhradecké pevnosti ve válečném roce 1866

Josef ŠRÁMEK...............................................................................65–111

BYTOVÁ KRIZE V HRADCI KRÁLOVÉ VE 20. LETECH 20. STOLETÍ

Monika ŽÁKOVÁ.........................................................................113–132

DISKUSE

PARDUBIČKY, PARDUBICE – ARGUMENTY OPRÁVNĚNÉ, ČI ZPOZDILÉ?

Tomáš ČURDA..............................................................................135–154

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2018

BIBLIOGRAFIE HISTORICKÝCH A VLASTIVĚDNÝCH

NEPERIODICKÝCH PUBLIKACÍ PRO ÚZEMÍ

VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2018

David RICHTER...........................................................................157–164

ERRATA................................................................................................165