Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 21/2012

Východočeský sborník historický 21

Východočeský sborník historický sv. 21/2012

150,00 Kč

Pce, VČM 2012, ISBN 978-80-87151-24-2, ISSN 1213-1733, 336 s. včet. obr.

Košík
Autor:
Stránek: 336
Rok vydání: 2012
Skladem: Ano

Pce, VČM 2012, ISBN 978-80-87151-24-2, ISSN 1213-1733, 336 s. včet. obr.

Jan MUSIL – Jan JÍLEK: OSADA Z POZDNÍ DOBY ŘÍMSKÉ A POČÁTKU DOBY STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ V CHRUDIMI
Naďa PROFANTOVÁ – František KAŠPÁREK: DEPOT ŽELEZNÝCH PŘEDMĚTŮ Z MLÉKOSRB, OKR. HRADEC KRÁLOVÉ A DALŠÍ BLÍZKÉ NÁLEZY Z VÝCHODNÍCH ČECH
Tereza SIGLOVÁ: SPOR DLUŽNÍKA JIŘÍKA ROŽCE Z BOHDANČE A MIKULÁŠE HALTÝŘNÍKA O PLATNOST PRODEJE USEDLOSTI (1584–1594)
Eva MATĚJKOVÁ: KUTNOHORSKÝ PATRICIJSKÝ ROD „Z VRCHOVIŠŤ“ V JAGELLONSKÉ DOBĚ
Vojtěch BRÁDLE: VÝZNAM KLADSKÉ VLÁDNÍ MINCE VE STRUKTUŘE OBĚŽIVA V ČECHÁCH DRUHÉ POLOVINY 17. STOLETÍ
Lucie RYCHNOVÁ: STAVEBNÍK FRANTIŠEK JOSEF ŠLIK
Lenka MARŠÁLKOVÁ: UROZENÝ PŘÍBUZNÝ VERSUS PROFESIONÁLNÍ AGENT SONDA DO KOMUNIKAČNÍ PRAXE MILÁNSKÉHO GUVERNÉRA JERONÝMA COLLOREDA VE 20. LETECH 18. STOLETÍ
Tomáš BANDŽUCH: SPOLKOVÝ ŽIVOT V LUŽI
René NOVOTNÝ: SLUŽEBNA HLAVNÍHO RASOVÉHO A OSÍDLOVACÍHO ÚŘADU SS V PARDUBICÍCH 1941–1944