Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický sv. 17/2010

Východočeský sborník historický 17

Východočeský sborník historický sv. 17/2010

150,00 Kč

Pce, VČM 2010, ISBN 978-80-87151-11-2, ISSN 1213-1733, 264 s. včet.obr.

Košík
Autor:
Stránek: 264
Rok vydání: 2010
Skladem: Ano

Pce, VČM 2010, ISBN 978-80-87151-11-2, ISSN 1213-1733, 264 s. včet.obr.

BURGERT Pavel, KAŠPÁREK František, NOVÁK Miroslav: SÍDLIŠTĚ ÚNĚTICKÉ KULTURY Z KATASTRU STARÝCH JESENČAN (OKR. PARDUBICE)
MUSIL Jan: POZDNĚ STŘEDOVĚKÝ A RANĚ NOVOVĚKÝ SOUBOR KERAMIKY Z CHRUDIMI
VÍCH David: ARCHEOLOGICKÁ SITUACE Z PŘELOMU RANÉHO A VRCHOLNÉHO STŘEDOVĚKU ZE ŠTĚNCE
VOREL Petr: POZŮSTATKY PLUŽINY ZANIKLÉ STŘEDOVĚKÉ VSI CRKÁŇ NA PARDUBICKU
NEKVAPIL Ladislav: "CAUSA HAERETICA JOANNIS KOUDELKA EX PUSTÁ KAMENICE"
HORÁČEK Petr: NOVINOVÁ REKLAMA NA REGIONÁLNÍ ÚROVNI MĚSTA CHRUDIM V DOBĚ MEZIVÁLEČNÉ
ŠKABRADA Jiří: PARDUBICKÉ A PRAŽSKÉ NÁDRAŽNÍ DÍLNY PO ROCE 1845
VINCENCIOVÁ Hana: VÝROČNÍ SPOLEČENSKÉ PŘÍLEŽITOSTI V ŽIVOTĚ OBYVATELSTVA PO ROCE 2000