Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č. 37/2020

Východočeský sborník historický 37/2020

Východočeský sborník historický č. 37/2020

190,00 Kč

Východočeský sborník historický č. 37/2020

Košík
Autor:
Stránek: 202
Rok vydání: 2020
Skladem: Ano

Východočeský sborník historický č. 37/2020

OSÍDLENÍ Z DOBY ŘÍMSKÉ V ÚHŘETICÍCH, OKR. CHRUDIM
Jan JÍLEK – Kateřina JOŠTOVÁ....5–99
DVAKAČOVICE ČP. 86 – ARCHEOLOGICKÁ SONDA DO MINULOSTI VESNICE
Jan MUSIL...101–148
TIŠTĚNÉ NOVOVĚKÉ PRAMENY K POZNÁNÍ ŘEHOLNÍ KOMUNITY NA PŘÍKLADU BŘEVNOVSKO-BROUMOVSKÝCH BENEDIKTINŮ
Eva VODOCHODSKÁ...149–167
OBNOVENÍ SYNODÁLNÍCH DIECÉZNÍCH SNĚMŮ VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ NA PŘÍKLADU KRÁLOVÉHRADECKÉ A ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE
Hana STOKLASOVÁ...169–190

BIBLIOGRAFIE DĚJIN VÝCHODNÍCH ČECH ZA ROK 2019
BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2019
David RICHTER..193–200