Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Panurus sv. 23/2014

Panurus sv.23/2014

Panurus sv. 23/2014

120,00 Kč

Pce, VČM 2014, ISBN 978-80-87151-31-0, ISSN 1211-6424, 151 s. včet. obr., brož.

Košík
Autor:
Stránek: 151
Rok vydání: 2014
Skladem: Ano

Pce, VČM 2014, ISBN 978-80-87151-31-0, ISSN 1211-6424, 151 s. včet. obr., brož.

Kavka M.: Zimování vodních ptáků na nádrži Želivka v průběhu zim 2008/2009–2013/2014
Řepa P.: Změny v početnosti hnízdících vodních ptáků v rybniční oblasti Tachovské brázdy (západní Čechy)
Kadava L. & Forman O.: Výskyt a hnízdění sýčka obecného (Athene noctua) na Novobydžovsku a Chlumecku v letech 2010–2014
Česák J.: První výsledky barevného kroužkování zimujících havranů polních (Corvus frugilegus) v Rábech u Pardubic
Vaněk J.: Druhý výskyt jespáka plavého (Tryngites subruficollis) v České republice
Kadava L.: Racek velký (Larus ichthyaetus) podruhé ve východních Čechách
Volf V.: Odchyt budníčka zeleného (Phylloscopus trochiloides) v Orlických horách
Kadava L.: Neobvykle vysoká početnost skřivana lesního (Lullula arborea) během jarní migrace v roce 2013
Jasso L.: Příspěvek k poznání potravy a intenzity krmení mláďat budníčka menšího (Phylloscopus collybita
Paclík M. (ed.): Ornitologické zajímavosti
Kadava L. & Vrána J.: Ornitologická pozorování