Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie Sv.26/2020

01-přední obálka.jpg

Východočeský sborník přírodovědný Práce a studie Sv.26/2020

150,00 Kč

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 26/2020

Košík
Autor:
Stránek:
Rok vydání: 2020
Skladem: Ano

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 26/2020

Obsah

PILOUS V.: Vodopády a vodopádové stupně Turnovské pahorkatiny 3

ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí Břevnického potoka 49

SVOBODOVÁ P.: Floristický průzkum lesních a nelesních pramenišť v montánních až subalpínských polohách Krkonoš 63

TARAŠKA V.: Nález jeleního jazyku celolistého (Asplenium scolopendrium) v Letohradě 81

BÁLKOVÁ L., PRAUSOVÁ R.: Nově nalezený všivec lesní pravý (Pedicularis sylvatica L. subsp. sylvatica) v přírodní rezervaci Mazurovy chalupy (okres Pardubice) 87

BALAŠOVÁ H.: Vážky přírodní památky Boušovka 91

MACHAČ O.: Nález snovačky kalhotkaté Dipoena braccata (C. L. Koch, 1841) na Svitavsku 103

VRÁNA J.: Zvláště chráněné druhy obratlovců lokality Dolní rybníčky v Hradci nad Svitavou 107