Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 25/2019

PaS25-obal.jpg

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE sv. 25/2019

150,00 Kč

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE

Košík
Autor:
Stránek: 147
Rok vydání: 2019
Skladem: Ano

Východočeský sborník přírodovědný PRÁCE A STUDIE

Obsah

VÍTEK J.: Tvary reliéfu v uhelnopříbramské rule na Chotěbořsku 3

ŠEBESTA D.: Geomorfologické poměry povodí horního a středního toku Zlatého potoka 15

SCHMIEDER M.: Algologický průzkum vodních ploch v okresu Jičín se zaměřením na Euglenophyta 37

HALDA J. P.: Lišejníky v PR Krkanka v CHKO Železné hory 47

VÁVRA M., PRAUSOVÁ R., SAMKOVÁ V.: Floristický průzkum rybníka Závěšťák u Královy Lhoty 69

LNĚNIČKA J.: Lokality vstavačovitých na Královéhradecku 89

NOVÁK P., PETERKA T.: Poznámky k rozšíření a ekologii mokrýše vstřícnolistého (Chrysosplenium

oppositifolium) na východním okraji areálu 101

HAVLÍKOVÁ P., ŠOBR M., CHUMAN T., JANSKÝ B.: Zooplankton čtyř vybraných odstavených

ramen řeky Labe 113

ZAPLETAL T.: Zakrslá forma lína obecného (Tinca tinca, L.) 135

GERŽA M.: Nález zimoviště vrápence malého (Rhinolophus hipposideros) na Kozlově (okres Jičín) 145