Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Východočeský sborník historický č.37/2020

Východočeský sborník historický 37/2020

Východočeský sborník historický č.37/2020

190,00 Kč

Východočeský sborník historický č. 37/2020

Košík
Autor:
Stránek: 202
Rok vydání: 2020
Skladem: Ano

Východočeský sborník historický č. 37/2020

OSÍDLENÍ Z DOBY ŘÍMSKÉ V ÚHŘETICÍCH,

OKR. CHRUDIM

Jan JÍLEK – Kateřina JOŠTOVÁ......................................................5–99

DVAKAČOVICE ČP. 86 – ARCHEOLOGICKÁ SONDA

DO MINULOSTI VESNICE

Jan MUSIL....................................................................................101–148

TIŠTĚNÉ NOVOVĚKÉ PRAMENY K POZNÁNÍ

ŘEHOLNÍ KOMUNITY NA PŘÍKLADU BŘEVNOVSKO-BROUMOVSKÝCH BENEDIKTINŮ

Eva VODOCHODSKÁ................................................................149–167

OBNOVENÍ SYNODÁLNÍCH DIECÉZNÍCH SNĚMŮ

VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ NA PŘÍKLADU KRÁLOVÉHRADECKÉ A ČESKOBUDĚJOVICKÉ DIECÉZE

Hana STOKLASOVÁ..................................................................169–190

BIBLIOGRAFIE DĚJIN

VÝCHODNÍCH ČECH

ZA ROK 2019

BIBLIOGRAFIE PŘÍSPĚVKŮ K DĚJINÁM VÝCHODNÍCH ČECH V PERIODICKÝCH PUBLIKACÍCH VYDÁVANÝCH VÝCHODOČESKÝMI INSTITUCEMI V ROCE 2019

David RICHTER...........................................................................193–200