Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Ve víru tance

Ve víru tance

Ve víru tance

150,00 Kč

Sborník příspěvků z mezioborové konference "Ve víru tance" pořádané Východočeským muzeem v Pardubicích a Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice ve dnech15. - 16. listopadu 2011
Pce, VČM 2012. ISBN 978-80-87151-21-1. 208 s. včet. obr., formát A 5.

Košík
Autor: Martina Halířová (red.)
Stránek: 205
Rok vydání: 2012
Skladem: Ano

Sborník příspěvků z mezioborové konference "Ve víru tance" pořádané Východočeským muzeem v Pardubicích a Ústavem historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice ve dnech15. - 16. listopadu 2011
Pce, VČM 2012. ISBN 978-80-87151-21-1. 208 s. včet. obr., formát A 5.

Martina HALÍŘOVÁ: Slovo úvodem
Helena KAZÁROVÁ: Zakázaná Káča a Pražský student aneb Jak se tančilo v Čechách za Marie Terezie
Viktor VELEK: Tanec ve společenském životě vídeňských Slovanů kolem roku 1848
Irena ŠTĚPÁNOVÁ: Sokol a tanec Šibřinky, symboly, politika
Milena LENDEROVÁ: Tanec ve zdravotních příručkách a společenských katechismech v 2. polovině 19. století
Milada SEKYRKOVÁ: Čamara nebo frak?
Milena SECKÁ: Vojta Náprstek – tanečník
Lucie SWIERCZEKOVÁ: PhDr. Helena Vojáčková učitelka, kritička i studentka moderního tance
Lada HAŠKOVÁ: Tanec s úředním šimlem Hudební produkce a taneční zábavy ve světle paragrafů
Petr KOURA: „Tančení bylo jejich hlavní zaměstnání“ Swingová mládež v protektorátu Čechy a Morava a její „hořkej svět“
Vlasta KOUBSKÁ: K některým památkám taneční historie uchovávaným v divadelním oddělení Národního muzea
Libuše HRONKOVÁ: Pozůstalost Augustina Bergera v Národním muzeu v Praze Robert ďábel a Česká svatba
Ludmila RŮŽENECKÁ: Společenská výchova ve výuce tanečních mistrů
Martina VLČKOVÁ: Taneční mistr Zdeněk Lála a kurzy společenského tance v Hradci Králové
Jiřina TODOROVOVÁ: Obřadní tance indiánů Hopi na fotografiích E. St. Vráze
Bohumil ČERNÝ: Svaz učitelů tance ČR – profesní organizace
Ludmila MIČJANOVÁ: Soutěžní společenský tanec a taneční sport
Jana SEDLÁKOVÁ: Orientální tanec v České republice