Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zubříkův klub

Zajímají tě poklady, které se ukrývají v pardubickém zámku? Chceš umět číst v erbovním znaku Pernštejnů? Chceš se naučit vyrobit si pořádný provaz? Je ti 5 až 12 let? Pokud ano, přidej se do našeho Zubříkova klubu!
Bude se konat každé druhé úterý v měsíci od září do ledna, vždy od 16:00 do 17:30 h. Přihlásit se můžeš (sám nebo s pomocí rodičů) na celý půlrok nebo na jednotlivé akce.
V případě zájmu o účast nás kontaktujte na e-mailu edukace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 737 151 543.
Vstup na jednotlivá setkání je 50 Kč. Členství v klubu 200 Kč (zahrnuje všech pět setkání).

ZÁŘÍ 2023

12. 9. – Dej si pozor na zubra
Místo konání: Rytířské sály, součást prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách
Víte, jak se pozná velký příběh? I když ho někdo dovypráví, tak příběh stále žije. Legenda o zubrovi taková je. Během programu zažijete vyprávění o velké odvaze Vojtěcha. Zjistíte, jak se to stalo, že zubr je erbovním znakem Pernštejnů.

ŘÍJEN 2023

10. 10. – Stará řemesla
Místo konání: v pedagogickém ateliéru, č.p. 2
Jak se vyráběl provaz? Kdo to byl řemenář? Přijďte to zjistit na zámek!
Východočeské muzeum připravilo dílnu, kde se o starých řemeslech nejen mnoho dozvíte, ale vše si spolu s dětmi vyzkoušíte. Poznáte materiál, nástroje a pracovní postupy různých řemeslníků – provazníka, dráteníka, tesaře a dalších. Vyzkoušíte si základy práce některých z nich a hotové výrobky si odnesete domů.

LISTOPAD 2023

7. 11. – Krása skla
Místo konání: expozice S.K.L.E.M., interaktivní učebna
Zapojte všech pět smyslů a poznejte sklo. Zjistíte tak nejen krásu skla odhalitelnou očima, ale také chuť, zvuky a vůni skla! Program je pojatý formou prožitkové pedagogiky, tedy i naši nejmenší návštěvníci si dokážou poradit s úkoly, spojit si pocity a vzpomínky z návštěvy muzea s určitým předmětem a tvarem a tím si je lépe zapamatovat. Vytvoříme si také vlastní vitráž. Součástí bude i návštěva sklářské dílny, ve které se dozvíte spoustu zajímavostí ohledně výroby skla!

PROSINEC 2023

12. 12. – Poklady pardubického zámku
Místo konání: expozice Peníze si do hrobu nevezmeš!, interaktivní učebna
Nejmenším návštěvníkům představíme dva z mnoha pokladů expozice – denárový poklad století z Chýště a poklad pasáčka Jana. Vysvětlíme si pojem drahý kov, určíme si motivy mincí pokladu – ruka, kříž, Kristus, kostel, zorientujeme se na mapě. U pasáčka Jana si řekneme, jak bychom se zachovali my na místě Honzíka, povíme si o vlastnostech poctivost, skromnost a jejich protikladech. Vyrazíme si vlastní minci a vyrobíme pokladničku!

LEDEN 2024

9. 1. 2024 – Vytvoř si erb a staň se rytířem
Místo konání: Rytířské sály, součást prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, pedagogický ateliér
Znáte jednotlivé části erbů? Nebo dokonce heraldické zákonitosti? Chcete se s těmito pojmy zábavnou, ale poučnou formou seznámit v prostředí pernštejnského paláce? A co takhle umět si vyrobit dokonce svůj erb a ten neváhat použít v „boji“? Díky tomuto programu se děti v autentickém prostředí zámeckého paláce seznámí se základy heraldiky pomocí výtvarných prostředků, storytellingu a hry.