Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zubříkův klub

Chceš si vyzkoušet zbroj, kterou oblékali pernštejnští bojovníci? Rád se dozvíš zajímavosti o přírodě zámeckých valů? Chceš prozkoumat tajný kryt, který se ukrývá v zámeckém areálu? Je ti 5 až 12 let? Pokud ano, přidej se do našeho Zubříkova klubu!
Koná se každé druhé úterý v měsíci od února do června, vždy od 16:00 do 17:30 h. Přihlásit se můžeš (sám nebo s pomocí rodičů) na celý půlrok nebo na jednotlivé akce.
V případě zájmu o účast nás kontaktujte na e-mailu edukace@vcm.cz nebo na telefonním čísle 737 151 543.
Vstup na jednotlivá setkání je 50 Kč. Členství v klubu 200 Kč (zahrnuje všech pět setkání).

květen 2024

14. 5. – Příroda v opevnění
Místo konání: valy pardubického zámku
Přijď zažít setkání se skutečnými zvířaty a rostlinami na valy pardubického zámku. Zjistíš, proč jsou valy chráněným územím, jaké rostliny zde můžeš bez obav sníst, a nebo co je to hmyzí hotel. Průvodcem nám bude náš přírodovědný miniatlas a přírodovědci našeho muzea.

červen 2024

11. 6. Vojenství a opevnění
Místo konání: zbrojnice, pedagogický ateliér
Tušíš, jak ohromná byla pernštejnská zbrojnice v Pardubicích v polovině 16. století? Přijď si ji prohlédnout, než ji Pernštejnové úplně rozprodají! Osaháš si tehdejší palné zbraně, jako jsou ručnice a hákovnice. Poznáš i zbraně chladné a vyzkoušíš si ochrannou zbroj. Jakým způsobem bys se vybavil do boje za svého panovníka? A jak sloužily Pernštejnům obranné valy? Vyzkoušej, jaký bys byl střelec!

LEDEN 2024

9. 1. 2024 – Vytvoř si erb a staň se rytířem
Místo konání: Rytířské sály, součást prohlídkového okruhu Pernštejnská rezidence – nejstarší renesance v Čechách, pedagogický ateliér
Znáte jednotlivé části erbů? Nebo dokonce heraldické zákonitosti? Chcete se s těmito pojmy zábavnou, ale poučnou formou seznámit v prostředí pernštejnského paláce? A co takhle umět si vyrobit dokonce svůj erb a ten neváhat použít v „boji“? Díky tomuto programu se děti v autentickém prostředí zámeckého paláce seznámí se základy heraldiky pomocí výtvarných prostředků, storytellingu a hry.

únor 2024

13. 2. – Zahraj si Pardubice
Místo konání: výstava Zahraj si Pardubice, výstavní sály č.p. 2, pedagogický ateliér
Nastupte s námi do vlaku, čeká nás daleká cesta! A kam to bude? Našimi zastávkami budou významné okamžiky dějin Pardubic, kterými nás budou provázet šikovní lidé –Jan Perner, baron Artur Kraus, Josef Pírka nebo Jan Kašpar. Zažijete zrod továren či významných budov – divadla či hotelu Grand. Vydejte se na dobrodružnou cestu časem pro malé objevitele, na výstavu Zahraj si Pardubice! Význačné milníky města od roku 1845 až do 30. let 20. století poznáte díky vzácným předmětům z naší sbírky i zábavným hračkám, originálním hrám a stavbám, a to všemi smysly. Z výstavy si odnesete také malý výrobek.

březen 2024

12. 3. – Zubříci pod střechou
Místo konání: pedagogický ateliér, archeologická expozice Proti proudu času
Tesař, truhlář a šindelář, znáš tato povolání? Všichni pracují se dřevem, unikátním materiálem, který nám poskytl domov, teplo a základ pro klidný život. Dřevu v tomto programu budeme věnovat hlavní pozornost a společně ho prozkoumáme jako základní materiál pro rozvoj řemesel. Navštívíme „dubový poklad“ pod zámeckou kaplí a pokusíme se sestavit vlastní střechu. Přijďte si zkusit položit šindel!

duben 2024

9. 4. – Tajný kryt
Místo konání: kryt civilní obrany
Vydej se do tajného krytu vybudovaného v době studené války v zámeckém valu! V případě útoku nepřítele nebo zasažení města radioaktivním spadem mělo z jeho podzemních prostor krajské velitelství civilní obrany řídit záchranné práce. Na vlastní oči uvidíš, jak se lidé v takovém případě mohli z krytu dorozumívat s okolím, jak naftový generátor vyráběl elektrický proud a vyzkoušíš si, co obnášelo ručně udržovat v chodu filtraci vzduchu. Čeká nás také simulační hra!