Východočeské muzeum v Pardubicích, Zámek čp. 2, 530 02 Pardubice vcm@vcm.cz
+420 466 799 240

Zámek Pardubice má novu posilu – Evu Jiřičnou

Nov. 27, 2019

Rekonstrukce zámeckých interiérů pro návrat Pernštejnů na Zámek Pardubice je v plném proudu a rostou i nové výstavní prostory pro Východočeské muzeum v hospodářských budovách. Zároveň se rozbíhají přípravy na úpravy dalších částí paláce, které budou určeny pro společenské a kulturní akce. Právě o nich minulý týden jednal poradní sbor architektů, který si z Londýna pozval ještě další posilu, Evu Jiřičnou.

Budoucí společenský sál

Na pardubickém zámku se na pozvání 1. náměstka hejtmana Pardubického kraje Romana Línka po čase opět sešli architekti z jeho poradního týmu - Ladislav Lábus, Josef Pleskot a Petr Všetečka. „Snažíme se být o krok napřed a plánovat další postup, který bude navazovat na současnou rekonstrukci. Ale vzhledem k tomu, že je tento zámek pro nás v kraji něco jako pro Pražany Hradčany, chceme, aby všechny úpravy v této národní kulturní památce měly vyšší přidanou hodnotu. Aby se ze zámku stalo krásné místo, kam budou lidé rádi chodit jak na výstavy, za zábavou i poučením, tak i na různé prestižní kulturní a společenské akce. Nyní se nám podařilo získat ke spolupráci světoznámou architektu Evu Jiřičnou, která nám na společenskou část vypracuje architektonickou studii," uvedl Roman Línek.

Eva Jiřičná byla poprvé na Zámku Pardubice letos v létě a překvapilo jí, jaký skvost se tu ukrývá. Při své druhé letošní návštěvě v Pardubicích přijala konkrétní nabídku na studii společenských prostor a jejich vazeb na další návštěvnický provoz.

„V zámeckém paláci zůstanou po rekonstrukci pouze expozice Pernštejnů, skla a numismatiky. Téměř třetinu prostor pak zabere společenská část. Právě její uspořádání je takovým neuralgickým bodem, na který je potřeba se podívat s nadhledem tvůrce, ale i s respektem k památce," řekl autor generelu zámku Petr Všetečka.

Společenský život se má přesunout z rytířských sálů se vzácnými nástěnnými malbami, které trpěly změnami teplot, do severního křídla nad hlavním portálem. Tam budou k dispozici dva rozměrné sály ve 2. a 3. nadzemním podlaží, na které navazují i menší místnosti ve východním křídle zámku.

„Původně jsme s Evou Jiřičnou konzultovali možnosti nového propojení obou pater v místě sálů, ale nakonec jsme si uvědomili, že je potřeba posoudit společenský provoz jako celek, a třeba nakonec přijde s nějakým řešením, které zatím nikoho nenapadlo," konstatoval Josef Pleskot.

„U historické stavby je třeba pečlivě zvažovat relaci mezi propsáním potřeby provozních změn pro v tomto případě vlastně obnovovanou společenskou funkci sálů do stavební podstaty zámku a reflexí částečného přizpůsobení provozu společenských prostorů hodnotám i půvabu stavby. Proto se těším, až se nad takto komplexně pojatými návrhy Evy Jiřičné sejdeme na jaře příštího roku," dodal Ladislav Lábus.

Pardubický zámek prošel od svého vzniku mnoha přestavbami. Známý je jako reprezentativní renesanční sídlo vybudované v kulisách gotického hradu a opevnění. To se dnes projevuje v různých úrovních pater, které dorovnávají schody, v přepažených místnostech, upravovaných stropech, zazděných klenbách a podobně. To s sebou v době, kdy by měla být památka přístupná i bezbariérově, přináší řadu problémů.

Hlavní společenský sál, který byl ve své době druhý největší v Čechách po Vladislavském sále, navrhl architekt Aostalli de Sala v 70. letech 16. století. Zastřešil tehdejší terasu, kde byl malý altánek. Tím vznikla prostorná nika, kterou by mělo zahrnout i budoucí řešení.

Stavební ruch bude v různých částech pardubického zámku ještě několik následujících let. „V příštím roce otevřeme nový výstavní sál, který doplňuje hospodářské budovy. Zatím je viditelný jen z valů a vypadá jako součást původních budov," sdělil Roman Línek a pokračoval: „Celý projekt Pernštejnské expozice bude hotový v roce 2021, kdy uplyne 500 let od úmrtí Viléma z Pernštejna. Společenský život se bude od příštího roku odehrávat zatím provizorně v sále ve 3. nadzemním podlaží paláce bez zásadních úprav. Na ty si budeme muset počkat do příštího plánovacího období Evropské unie po roce 2022. Do té doby ovšem můžeme mít hotovou studii a následně projekt."